De gemeenteraad van 17 oktober 2000 een verslag


Weinig interesse bij de aanwezigen, deze eerste gemeenteraad na de verkiezingen: op een drafje (een vijfentwintigtal minuten duurt de openbare zitting) worden de acht agendapunten afgewerkt.
‘Proficiat aan iedereen voor de uitslagen’, opent burgemeester Vandezande (Fusiebelangen), maar niemand reageert. De begroting van de kerkfabrieken van Onze-Lieve-Vrouw Haasrode en Sint-Joris in Weert: unaniem akkoord.

Punt drie gaat over een begrotingswijziging voor het dienstjaar 2000. René Feyfer (CVP) kondigt aan dat de CVP-fractie zich zal onthouden, maar wil hierover niet de discussie beginnen. ‘Alle cijfers zijn al in de commissie besproken’, haast de burgemeester zich, geen opmerkingen?
Een rekening van het OCMW, gemeentesecretaris Marcel Boghe en schepen Clabots (Fusiebelangen) hebben bijna de tijd niet om de zaal te verlaten, Alexander Binon (Fusiebelangen) moest zich haasten om als jongste gemeenteraadslid op de secretarisstoel te gaan zitten, want zonder uitleg, zonder één woord te zeggen wordt er gestemd: meerderheid voor, Agalev tegen, CVP onthoudt zich. Ook weinig animo voor de volgende punten: unaniem worden eindafrekeningen voor werken in de Onze-Lieve-Vrouwstraat en Kartuizerstraat goedgekeurd.

Het enige agendapunt waar een begin van gesprek ontstaat is door Ward Govaerts (Agalev) op de agenda geplaatst: de lawaaihinder door de kasseien bij de kerk van Blanden. Raadslid Govaerts weet dat het Monumenten en Landschappen zijn die deze kasseien geëist hebben, maar vraagt toch of de gemeente iets kan doen, o.a. tegen de overdreven snelheid. ‘We hebben verschillende brieven gestuurd’, antwoordt burgemeester Vandezande zonder veel enthousiasme, ‘maar we hebben nog geen reactie gekregen. Wij blijven openstaan voor oplossingen’. Joris Vanderveeren (SP) die ondertussen aangekomen is, pleit voor klinkers in de vorm van kasseien. ‘Ik wil best de proef doen’, reageert de burgemeester wat cynisch.

Als Ward Govaerts opwerpt dat het vooral de snelheid van de auto’s is die het lawaai erger maakt, gaat de burgemeester niet akkoord. ‘Tegen camions met bieten kun je niets doen.’ Bert Vanhamel (VU) pleit voorzichtig voor een versmalling, maar wordt niet beluisterd. ‘Twee miljoen extra hebben die kasseien ons al gekost’, klaagt de burgemeester. Ook Feyfer heeft zijn vragen bij de competentie van de ambtenaren bij Monumenten en Landschappen. Ward Govaerts vraagt nog eens een serieus plateau als snelheidsbegrenzer. ‘k Zal voorstellen doen op de commissie’, belooft de burgemeester, ‘da’s iets voor een nieuwe bouwaanvraag’.

En zo verschuift dit probleem naar een volgende gemeenteraad, of naar een volgende coalitie?