in onze serie Religie in Oud-Heverlee: deel 3

Wie wist er dat er in Blanden een gemeenschap van Paters woont ... ?
“Nooit van gehoord” zullen velen zeggen, zelfs inwoners van Blanden en Haasrode beseffen het niet altijd en wie verderop woont weet het helemaal niet.
En toch, er wonen paters in Blanden, Paters van de Heilige Geest of ‘Spiritijnen’.

de paters van Blanden

paters_Kartuizerstrwww.jpg (8561 bytes)
 

In september 1980 vestigden zij zich in de Roolkapelstraat 20, in de vroegere villa van professor Bézy die naar Louvain-la-Neuve verhuisde. Het huis ligt midden in het open veld, omgeven door wat dennen en moeilijk te zien vanaf de Bierbeekstraat. Wat kwamen ze hier zoeken? Tot dan was er een klooster van de Spiritijnen in de Noormannenstraat in Leuven, een groot complex dat rond 1900 werd gebouwd als vormingshuis voor de jonge Sipritijnen, ook van buitenlandse paters die aan de universiteit kwamen studeren. Wat eens een bloeiende gemeenschap was geweest, was in 1980 een kleine groep geworden. Het grote gebouw werd overgenomen door de vzw ‘DE WINGERD’, een tehuis voor dementerende ouderen. Vijf van de overblijvende paters en broeders betrokken de villa in Blanden, vijf andere vestigden zich in Veltem-Beisem met o.m. de Provinciale Overste. Deze laatste communiteit heeft intussen Veltem-Beisem verlaten en woont nu in Nijlen (Lier).

Wat doen de paters in Blanden ? Op de eerste plaats hebben zij de zorg voor de missies van de Congregatie, de zogenaamde missieprocuur. De Belgische Spiritijnen waren of zijn nog bijna allen werkzaam in de Derde Wereld, voornamelijk in Kongo in de bisdommen Kindu, Kongolo en Manono, alsook te Luburnbashi, waar het noviciaat voor toekomstige Spiritijnen uit heel Afrika is gevestigd.

De parochianen van Blanden en Haasrode kennen de paters omdat ze ook in de parochie werkzaam zijn of waren. Pater Raymond Maenen, die nu samen met pater Jozef Wijns instaat voor de missieprocuur, was een tijdlang administrator van de St-Jansparochie te Blanden, toen pastoor Goyvaerts op rust ging. Pater Louis Vloemans werd er nadien pastoor tot Fons Dhoogh werd aangesteld om de parochie te Ieiden. Pater Jos de Backere, die op verscheidene plaatsen in het land ‘Fraterniteiten van de H.Geest’ (een Iekenbeweging die aansluit bij de doelstellingen van de Spiritijnen) begeleidt, is sedert het vertrek van de pastoor administrator van de parochie Haasrode. Pater Fons Lenselaer, die zoals zijn confraters lange tijd in Congo werkte, geniet hier van zijn oude dag.

Uit wat voorafgaat is al duidelijk geworden dat de ‘Congregatie van de H.Geest onder bescherming van het Heilig Hart van Maria’ (zo luidt de officiële naam) zich vooral wijdt aan het apostolaat in de missies. Van bij de stichting werd er in Afrika gewerkt, in de achttiende en negentiende eeuw ook bij de negerslaven in de Nieuwe wereld. De Congregatie werd in 1703 door ene Claude-François Poullart gesticht, een vierentwintigjarige Bretoense jurist die naar Parijs kwam om er theologie te studeren. Ze werd in 1734 officieel door de Kerk erkend om te werken bij de allerarmsten. Anderzijds stichtte ene Jacob Libermann, zoon van een rabbijn uit de Elzas, in 1841 een ‘Congregatie van het H.Hart van Maria’ met dezelfde doelstellingen als de Spiritijnen, maar heel nadrukkelijk verwijzend naar de menselijke waardigheid van de negerslaven. Beide bewegingen vonden elkaar en smolten samen in 1848 Op dit ogenblik zijn er ongeveer 3000 Spiritijnen in de wereld, waaronder nog 45 Belgen.

Pater Jos de Backere, die ADO te woord stond, riep een herinnering bij ons op waardoor de Spiritijnen ineens een veel levendiger gezicht krijgen, zeker voor de ouderen onder ons: in 1962 werden negentien paters en broeders door ‘rebellen’ te Kongolo in het pas onafhankelijke Kongo vermoord. Zij waren de eersten onder de missionarissen die in Kongo werden omgebracht. In die tijd was hun dood wereldnieuws. Te Gentinnes (Waals Brabant) staan hun namen gegrift op een ‘Mémorial’. In de gang van de woning van de paters te Blanden hangt een afbeelding van dit beeld dat een kunstenaar maakte van een gedode medebroeder.