Als achtergrond bij dit artikel hoort u al waar het om draait: de enorme geluidsoverlast waar de bewoners rond de kerk van Blanden aan blootgesteld worden. rammelstrook2www.jpg (7386 bytes)

uit ADO 109:

't Rammelt in

Blanden

Dat wonen langs een pas vernieuwde straat niet altijd een benijdenswaardig privilege is, daar kunnen ze rond de kerk van Blanden van meepraten;

Dat vergt enige verduidelijking: de Blandenstraat en haar verlengde, de Haasroodsestraat, vormen de voornaamste verbindingsweg tussen deze twee deelgemeenten. In 1995 werd het weggedeelte van Laag-Blanden tot aan de kerk vernieuwd. Fiets- en voetpaden aan beide zijden, verhoogde kruispunten enz.… Nogal vernieuwend, zeker voor onze gemeente, waar we op deze vlakken niet al te veel gewend waren.

Het vernieuwde gedeelte en de oude straat hadden nogal wat hoogteverschil en op de aansluiting, zowat voor de Blandense kerkingang, verscheen een joekel van een verkeersdrempel, die in de hele gemeente zijns gelijke niet kende. Tot tevredenheid van velen, want deze hindernis moest wel traag genomen worden, wat het onoverzichtelijke kruispunt met de Kartuizersstraat eindelijk een beetje veiliger maakte. En meegenomen, het doorgaande sluipverkeer van vrachtwagens, die de lichten aan de Geldenaaksebaan wilden vermijden, werd een beetje teruggedrongen.

Deze toestand bleef zo tot 1998. Toen werd de volgende fase van de werken opgestart. De verwachtingen waren hooggespannen: er zou een heus dorpsplein komen, stelde de burgemeester verschillende keren in de gemeenteraad.. Helaas, er kwam allemaal niets van in huis: het opdoeken van het oude kerkhof bleek een onoverwinnelijke hinderpaal. Neen, het werd een rechtaan, rechtuit straat, opnieuw volgens de Oud-Heverleese traditie, dus zonder enige verkeersremmende hinderpaal.

A propos: Achter d’ oechelen deed een enquête bij de bewoners na de voltooiing van het eerste deel: deze bewoners toonden zich min of meer tevreden, en vroegen vooral nog trager verkeer. De resultaten vindt elders op deze site:  ADO 85: “Tevreden? Een enquête”. Voor de kerk kwam er, op aandringen van Monumenten en Landschappen, in de plaats van asfalt, een strook kassei van nog geen 30 meter. Dit gedeelte is immers gelegen in een beschermd dorpsgezicht, en dat wilde men visueel gerespecteerd zien.

 

De woningen langszij deze kassei-strook moeten sindsdien leven met een ongelooflijke geluidsoverlast. Niet alleen de snelheid en het aantal wagens is enorm gestegen, het geluidsniveau veroorzaakt door de ruwe kinderkoppen is heel erg hoog. De inwoners langs deze strook zijn dan ook terecht in hun pen gekropen en eisten maatregelen, zeker nadat ze merkten dat even verder, langs de Expresweg, miljoenen werden uitgegeven aan fluisterasfalt.

Een maand geleden werd de kasseistrook hervoegd met een speciale voegmortel die de geluidshinder sterk zou moeten terugdringen. Zou, want enig verschil is er niet te merken: hier is duidelijk meer nodig: een combinatie van mogelijkheden ligt nochtans voor de hand: vervang de ‘kinderkoppen’ door een oor-vriendelijker materiaal, en breng die verkeersdrempel terug, dat vermindert én de decibels én de onveiligheid…

De bewoners richtten, vlak voor de verkiezingen een verzoek aan verschillende politieke partijen. Alleen Ward Govaerts (Agalev) en Marianne Thyssen (CVP) reageerden: zij willen het probleem spoedig aangepakt zien. Een eerste test: misschien zien we binnenkort niet alleen hoe de nieuwe coalitie werkt, misschien horen we het ook.

rammelstrookwww.jpg (7128 bytes)