deel 2 van onze reeks : religieuzen in Oud-Heverlee:

De paters van Vaalbeek.

De paters minderbroeders in hebben ook een eigen web-site: Fransicanen Vlaanderen

 

Wie vanuit Blanden in Heverleebos gaat wandelen langs de welbekende Posperdreef ziet aan de rand van het bos een rood bakstenen, hoekig gebouw, het klooster van de paters Franciskanen. We kennen het allemaal, maar daarom weten we nog niet wie hier nu woont en wat hier gebeurt. En het schijnt dat voor veel Leuvenaars dit klooster en Vaalbeek zowat synoniemen zijn. Van Vaalbeek weten ze hooguit dat het bestaat. Vaalbeek is inderdaad het kleinste dorp van onze fusiegemeente, maar daarom is het niet minder mooi! Van de dorpen die samen Oud-Heverlee vormen is Vaalbeek waarschijnlijk het best bekend in de wereld. Die faam dankt het aan het klooster... kloosterraamVaalbeek.jpg (9698 bytes)
klooster__vaalbeek.JPG (32743 bytes)  

Het begon heel eenvoudig, net vijftig jaar geleden, en dat werd onlangs op 25 juni gevierd met een Open-Deurdag en een tentoonstelling. Het klooster werd gebouwd als vormingshuis voor jonge Minderbroeders-Franciskanen. De Broeders werden hier opgeleid. De toekomstige priesters volgden hier twee jaar filosofie en één jaar theologie. De theologiestudenten zetten daarna hun studies nog voort in Sint-Truiden en Turnhout. Het waren allemaal Nederlandstaligen want zoals andere kloosterorden (Dominikanen, Jezuieten,..) liepen de Franciskanen ver vooruit op de latere staatshervorming. Ze hadden reeds van in 1932 een afzonderlijk bestuur en gemeenschap ('provincie')voor Vlaanderen en voor Wallonië. In de 'gloriejaren' telde de gemeenschap van Vaalbeek meer dan honderd leden. Thans wonen er nog acht priesters en twee broeders.

 

De paters bekijken die situatie met een optimistische blik: de mensen beleven hun levensvragen op zoveel andere manieren dan in de tijd van het 'Rijke Roomse Leven'. Vele jongeren zetten zich even edelmoedig in voor hun medemens als vroeger maar ze treden zelden in het klooster.
In Vaalbeek zouden de vele studentenkamers leeg staan als er inmiddels geen nieuwe initiatieven waren ontstaan. De aandacht voor de eigen medebroeders heeft het klooster nooit afgesloten van de mensen in de buurt. De kapel stond altijd open voor iedereen, er was een zangkoor en nog steeds komen hier op zaterdagavond en zondagmorgen mensen naar de mis. Paters hielpen waar nodig in parochies van de omgeving. De Chiro van Blanden ontstond hier, de Bond voor Jonge en Grote Gezinnen heeft hier sedert jaar en dag zijn lokaal. En nu heeft de gemeentelijke tekenacademie en een stuk van de muziekschool(orgel) hier eveneens een onderkomen gevonden. Terwijl de twee broeders respectievelijk tuinier en koster zijn, zijn de acht overblijvende paters evenmin op rust gesteld. Sommigen zijn nauw betrokken bij de "Marriage Encounter"-beweging voor gehuwden, bij bezinningsgroepen voor verloofden of voor jongeren die in Vlaanderen en Nederland hun weg zoeken in het leven.

Een ander begeleidt verschillende religieuze gemeenschappen in Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Individuele consultaties, helpen in parochies, gepensioneerde pastoors begeleiden...ziedaar een greep uit de externe activiteit van de kleine gemeenschap. Om nog te zwijgen van de begeleiding van voettochten, in de geest van de ?poverello?, naar Assisi in Italië waar Franciskus leefde en zijn tijdgenoten bezielde. Twee paters, Geroen en Rik, de een schilder en de ander beeldhouwer, hebben hier het trefpunt van kunstenaars "Pro Arte Christiana"opgericht. Terwijl zij zelf eminente kunstenaars zijn, inviteren zij kunstenaars van zowat overal om hier hun werk ten toon te stellen. "Pro Arte Christiana" inspireert en geeft kansen aan kunstenaars. De beide paters startten destijds met een jeugdatelier waar kinderen van zeven tot elf jaar nog steeds kunnen leren tekenen, beeldhouwen, schilderen. Vervolgens werden er gedurende vele jaren voor volwassenen cursussen ingericht : tekenen, boetseren, beeldhouwen, schilderen en ...kantklossen ! De herleving van het kantklossen buiten Brugge en Lier begon in Vaalbeek ! Bovendien adviseerden de beide kunstenaars bij de renovatie van zowat vierhonderd kerken in ons land. Ze stimuleerden een artistiek verantwoorde aanpak en bezorgden aldus onrechtstreeks werk aan talrijke kunstenaars.

Pro Arte Christiana is ver buiten de grenzen van Vlaanderen bekend. Vaalbeek raakt ook wereldwijd bekend door 'La Foresta'. Dat is een v.z.w. die een groot gedeelte van de gebouwen van het klooster afhuurt. Maar La Foresta wenst uitdrukkelijk 'de geest van een religieuze communiteit in te ademen'. Zij bundelt de activiteiten van de 'Christian Academy for European Dialogue', die vroeger in de Abdij van Park was gevestigd. Men kan 'La Foresta' als een internationaal seminariecentrum beschouwen. De nadruk ligt er op 'ontmoeten'. Er hebben muzikale dagen plaats, waar musici elkaar ontmoeten; religieuze gemeenschappen komen hier samen voor bezinning zoals b.v. "Nouvelle Jérusalem" van protestantse inspiratie die hier Chinezen of Indiërs, dan weer Afrikanen en Amerikanen samenbrengt voor culturele en spirituele uitwisseling. Diverse groepen uit vroegere Oostbloklanden vinden mekaar hier samen met Belgen, Nederlanders enz. Zij keren allen terug naar huis en vergeten nooit meer het grote huis in de bossen en de mooie omgeving waar ze gingen wandelen.

Het klooster van Vaalbeek is een groot gebouw, eens zat het vol met religieuzen. Nu zijn die een klein groepje geworden. Maar stil of doods is het hier niet geworden, het leeft. En er gaat een uitstraling van uit.

De paters minderbroeders in hebben ook een eigen web-site:
http://www.mindebroeders.be.tf