Een verslag: De gemeenteraad van 29 augustus 2000

Een korte gemeenteraad, deze laatste bijeenkomst voor de verkiezingen : na een dik halfuur zijn de 15 (openbare) agendapunten afgewerkt.

Eerste punt is het ‘nazicht van de geloofsbrieven, de eedaflegging en aanstelling als titelvoerend gemeenteraadslid van een plaatsvervangend raadslid’ : Karin Lemmens volgt raadslid Werner De Jonghe (Agalev) op als gemeenteraadslid. Ik zweer getrouwheid etcetera, een handdrukje van de burgemeester en een applausje, en dan mag het nieuwe Agalev-raadslid gaan zitten. Wat begrotingswijzigingen van de verschillende kerkfabrieken : unaniem goedgekeurd zonder commentaar. Idem dito voor de facultatieve vakantiedagen in het gemeentelijke onderwijs (16 oktober en 11 juni voor Blanden, 2 oktober en 5 februari voor Haasrode, 4 oktober, 31 januari en 30 april voor Oud-Heverlee).

Als burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) de goedkeuring vraagt voor de opsplitsing van het huidige PBE in enerzijds een netbeheerder en anderzijds een vennootschap die elektriciteit aan- en verkoopt, ontstaat een gesprekje. Beetje zinloos gesprek, zo blijkt al snel, als burgemeester Vandezande smalend lachend een brief begint voor te lezen van minister Sauwens : die blaast tegelijkertijd warm en koud. De gemeenteraad moet nu wel beslissen, maar eigenlijk moet ze nog niet beslissen, een volgende keer kan ook, en de nieuw-verkozen gemeenteraadsleden zullen hier zeker ook hun zegje over moeten hebben.

Als Marianne Thyssen (CVP) haar verwondering uitdrukt over waarom dit zo plotseling zo snel moet gebeuren op het einde van de legislatuur geeft Vandezande haar volmondig gelijk. Dus u zult zich ook onthouden ?, vraagt Marianne Thyssen lachend, maar zover wil de burgemeester natuurlijk niet gaan. Ook Ward Govaerts (Agalev) zal zich onthouden : beseft iedereen wel de consequenties van de splitsing ? Hij vraagt een balans met voor- en nadelen, en dan graag in mensentaal. Ook Mark Rom (CVP) komt tussen : waarom wordt in Vlaanderen de ‘presse’ gezet terwijl in WalloniŽ de beslissing nog genomen moet worden ? Algemeen wordt aangenomen dat de consument zijn elektriciteit wat minder zal moeten betalen (1 frank goedkoper per kilowatt-uur), maar de gemeente zal minder dividenten krijgen. Het gesprek verschuift naar structuren (PBE zal nog geen 1% uitmaken van de hele holding), naar Telenet en Interkabel (eind 2001 zal de hele gemeente van Telenet gebruik kunnen maken). Meerderheid stemt voor, oppositie onthoudt zich. En dan op een drafje wat agendapunten : goedkeuring voor het aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van het oud gemeentehuis in Oud-Heverlee (Fred Warrinnier (CVP) schiet wakker : waarom heeft de gemeente het zo ver laten komen ?, maar de burgemeester heeft er geen zin in, en wimpelt vriendelijk de opmerking weg. De eerste tussenkomst dan van raadslid Karin Lemmens (Agalev) : of de scouts van Haasrode ook akkoord gaan met de geplande aankoop van grond in de Debetstraat in Haasrode ? Ja, antwoordt de burgemeester, het is niet de beste locatie, maar wel het beste wat haalbaar is. En, weet Joris Vanderveeren (SP), later kan nog meer grond aangekocht worden, ernaast is ook ingekleurd als zone voor openbaar nut. Goed zo, eindelijk, die gemeentelijke mantelzorgtoelage, vindt Hilda Vanlinthout (CVP). Ook een gemeentelijke premie voor aanpassingen in bejaardenwoningen wordt unaniem goedgekeurd. Laatste punt dat goedgekeurd wordt is een motie over het intergemeentelijk duurzaamheidsteam in het kader van het mileiuconvenant 2000-2001. Goed initiatief, vindt Ward Govaerts.