(G)een verslag: De gemeenteraad van 6 juli 2000:

Achter d’Oechelen was op vakantie en was er dus niet : onze excuses.

Een overzichtje dan maar van de besproken punten :

Werner De Jonghe (Agalev) neemt ontslag als gemeenteraadslid. Zijn opvolgster, Karin Lemmens, is echter op vakantie en haar aanstelling moest dus uitgesteld worden tot een volgende gemeenteraad.

Punt 3 is de bespreking van het voortgangsrapport Sociaal Impuls Fonds 1999. Eveneens unaniem goedgekeurd wordt de herziene eindafrekening van de verbouwingen in de sportzaal van Haasrode.

Wat aankopen dan voor het gemeentelijke onderwijs : computers en muziekinstrumenten.

Volgende agendapunten zijn verkavelingsaanvragen in de Rozenbergstraat in Oud-Heverlee en de Alexander Vermaelenstraat in Blanden.

Punt 9 is de vaststelling van het aantal stedenbouwkundige ambtenaren : één.

Agalev onthoudt zich bij de vaststelling van nieuwe straatnamen in St.-Joris-Weert (Clanerveldstraat) en Oud-Heverlee (Patrijzenlaan en Kwartellaan) : te weinig creatief.

Voorlopig wordt de retributie voor het behoud van oude graven op de gemeentelijke begraafplaatsen behouden op 1000 frank.

Hoofdveldwachter Struyf gaat op pensioen en moet dus vervangen worden : de procedure hiervoor wordt unaniem goedgekeurd.

Bijkomend punt tenslotte : de CVP vraagt of de gemeente zelf de eigenaars wil verwittigen die door het decreet van mei 2000 verplicht worden hun verkavelingsaanvraag van voor 1970 te vernieuwen. Blijkt al in het infoblad verschenen te zijn en is trouwens erg veel werk om de betrokken personen op te sporen…