De gemeenteraad van 23 mei 2000

Ofwel zijde braaf ofwel gaan we naar huis, probeert de burgemeester bij het eerste agendapunt, met algemeen gelach als gevolg. 3 leden van de meerderheid zijn er immers niet en dus is het 9 tegen 9. Oppositie en meerderheid zullen een aantal keren met staking van stemming een agendapunt naar de volgende gemeenteraad verwijzen…

De balans- en resultaten-rekening van het VKT geeft een overschot van 2,5 miljoen. Verwondert ons niet, zegt Werner De Jonghe (Agalev), integendeel, als je weet hoeveel de huurder krijgt aan subsidiëring, niet zo zichtbaar in de rekeningen. Bert Vanhamel (VU) onthoudt zich met het klassieke argument: ik heb al geklaagd bij de begroting en nu is het toch te laat. Ook de CVP onthoudt zich.

De dienstjaarrekeningen 1999 lokken heel wat discussie uit. René Feyfer (CVP) verwijt de meerderheid de rekening af te sluiten met verlies. De belastingsopbrengst is met 10% gestegen, maar dat is niet voldoende om de stijgende lopende uitgaven te compenseren. Feyfer weet dat de schuld deels artificieel is, maar toch… Bert Vanhamel valt droogweg in herhaling: de rekening is niet de begroting, we hadden toen gelijk bij de kritiek op de begroting.

Waar blijft dorpskernvernieuwing, waarom worden bepaalde sporttakken bevoorrecht? Werner De Jonghe vraagt waar de realisaties blijven voor oudere mensen? Al zoveel jaren waren er kansen, met als enig resultaat: het OCMW heeft een dikke spaarpot.

Als hij kritiek geeft op de afvalrekening (volgend jaar hebben we de extra inkomsten van 7 miljoen niet) schiet Joris Vanderveeren op: excuseer hé, de gemeente doet wel iets aan preventie. Bert Vanhamel pleit tegen het monopolie van Interleuven. Wacht, wacht, roept Vanderveeren, er is een werkgroep en die heeft tot nu toe geen enkele maatschappij gevonden die goedkoper was. Feyfer vraagt plagend of dit geen zaak is voor de schepen van milieu. Frans Rentmeesters (Fusiebelangen) lacht groen… ’t Enige wat opbrengt voor het ogenblik is de papierophaling, al de rest, het PMD, het containerpark, dat kost. Gaat de vuilniszak duurder worden, wil raadslid Warrinnier (CVP) weten? Da’s een zaak voor het volgende bestuur, antwoordt schepen Vanderveeren. Werner De Jonghe pleit nog eens voor een minder-afval-beleid. We hebben wel moeite gedaan in onze communicatie met het publiek. En we zijn kritisch hoor, in de beheerraad van Interleuven, onderbreekt Vanderveeren.

Bij het jeugdwerkbeleidsplan geeft schepen Vanderveeren uitleg aan Werner De Jonghe: elke jongere vanaf 16 mag eenmaal een 100% subsidie vragen voor kadervorming. Voorlopig is er zo’n 150.000 Bef voorzien. De politie krijgt er een monovolume bij. Een volvo? probeert Feyfer een grap. Ook de aankoop van opbergsystemen voor verkiezingsapparatuur wordt zonder probleem goedgekeurd.

Een vekavelingsaanvraag in de Bovenbos, wegeniswerken in Haasrode en Blanden en Oud-Heverlee: unaniem goedgekeurd.

Bij punt 11, de aanleg van fietspaden in de Parkstraat en de Geldenaaksebaan ontstaat een welles-nietes discussie over de breedte van het fietspad: telt de borduursteen mee? Als Ward Govaerts (Agalev) begint te spreken (1m32 is te weinig, de regel is 1,5m), kan schepen Merckx (Fusiebelangen) een luid en krachtig ‘godverdomme’ niet onderdrukken. Het wordt zijn enige tussenkomst in deze gemeenteraadszitting. Het is schepen Vanderveeren die het woord voert. Ward Govaerts heeft ook kritiek op het ontwerp van rotonde: teveel ovaal en te weinig snelheidsverlagend. Het argument dat De Lijn door moet kunnen is niet voldoende. Joris Vanderveeren wil dit best opnieuw ter sprake brengen in de verkeerscommissie.

Laatste punten op deze gemeenteraadszitting gaan over de aankoop van grond langs de Fazantenlaan en de ruiling langs de Waversebaan voor een nooduitgang. Als Bert Vanhamel uitlegt vraagt over verkeersveiligheid in de Kauwereelstraat in Sint-Joris-Weert, heeft schepen Clabots (Fusiebelangen) het non-verbaal moeilijk. Ze zwijgt echter, het is Joris Vanderveeren die zegt af te wachten tot de Aquafin-werken binnen drie jaar…