De gemeenteraad van 25 april 2000

Onder hels gepiep (de microfoon protesteert…) start de gemeenteraad op een drafje. Schepen Clabots (Fusiebelangen) heeft zelfs bijna de tijd niet om de zaal te verlaten, ze is lid van de kerkfabriek in Sint-Joris-Weert. Na een kleine 20 seconden mag ze weer binnen. Unaniem worden de eerste vijf punten goedgekeurd: rekeningen van de kerkfabrieken.

Punt 6 betreft een aantal leningen die moeten aangegaan worden: wat aankopen, erelonen en infrastructuurwerken: Agalev onthoudt zich, de rest stemt voor. Een eerste gesprek heeft te maken met punt 7: de aanpassing van het politiereglement i.v.m. het containerpark. Bij een steekproef bleek dat 30 à 40 % van de mensen die het containerpark bezochten van buiten de gemeente kwamen: Bierbeek, Hamme-Mille,… Nieuw reglement: ‘de parkwachter is ten allen tijde bevoegd de identiteit van de gebruikers van het gemeentelijk containerpark op te vragen, teneinde niet-inwoners te weigeren.’ En Hilda Vanlinthout (CVP) wordt gerustgesteld: de zoon mag gerust iets zwaars helpen dragen en zo, maar dan moet er wel iemand van binnen de gemeente bij zijn. Gelijk welk document is voldoende.

Milieuconvenant 2000-2001 wordt goedgekeurd. Iedereen gaat akkoord om bij een verkavelingsaanvraag langs de Broekstraat de tekst aan te passen zodat het talud niet helemaal afgegraven moet worden. Er wordt een ontwerper aangesteld voor wegeniswerken in de Blandenstraat tot aan de Parkstraat, in verschillende fases. Om wateroverlast te vermijden zullen rioleringswerken in de Korbeekdamstraat gebeuren.

Bij de vrije school van het H.-Hart langs de Waversebaan in Oud-Heverlee komen binnenkort twee extra verkeerslichten. Ward Govaerts (Agalev) vraagt om met de grondschaaf het wandelpad Koebrug-Bogaardenstraat opnieuw in orde te brengen en bol te leggen. Volgend punt is volgens raadslid Govaerts iets mysterieus: de woonbehoeftenstudie mocht hij niet zien, en ‘sommigen die hier zitten hebben die wél gezien, hoe zit dit?’ Het dossier is volop bezig, antwoordt de burgemeester, schepenen en burgemeester mogen dit toch bekijken. Maar anderen, dringt Govaerts aan. ’t Zal zeker nog 6 maand duren, maakt de burgemeester er zich van af, maar de sfeer blijft redelijk vriendelijk.

Het lawaai gaat wat omhoog als René Feyfer (CVP) zich nogal theoretisch druk maakt over wetgeving. Joris Vanderveeren kan het niet laten om hier met een even hoog geluidsvolume op in te gaan. De burgemeester komt tussen en het gesprek dwaalt af. Hilda Vanlinthout (CVP) kaart nog maar eens het probleem van de kruising Boslaan-Waversebaan aan. Als ge d’r al een paar takskes afgedaan hebt, dan kunde d’r toch wat meer af doen, ’t is precies voor bloemschikken. Algemeen gelach en op naar volgend punt.

Raadslid Feyfer komt op voor de C van de CVP: verwijzen de wegwijzers in de gemeente wel voldoende naar de kerkelijke gebouwen? Jamaar, antwoordt schepen Boghe (SP) , da’s ne vraag bij de zoektocht, naar de ingang van de kapel, da kan toch niet, René, dan zijn we die vraag kwijt. Tenslotte wordt gesproken over de O.-L.-Vrouwstraat: positief, maar graag nog wat meer aandacht aan snelheidsremmers.