De gemeenteraad van 28 maart 2000

De eerste agendapunten worden unaniem goedgekeurd : een begrotingswijziging van de kerk-fabriek O.-L.-Vrouw Haasrode, een functiebeschrijving voor een hulp-arbeider natuur, een verkavelingsvergunning langs de Blandenstraat, een weg bij de Bovenbosstraat, een fietspad langs de Kartuizerstraat (tussen de voetbalvelden en de Bierbeekstraat). Even ontstaat een redelijk vriendelijk gesprek tussen Werner De Jonghe (Agalev) en burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) over dubbele riolering. Bert Vanhamel (VU) vraagt schepen Vanderveeren (SP) uitleg over de resultaten van het overleg met andere gemeenten i.v.m. de jeugdconsulent. Bertem zegt neen, Huldenberg ziet het wel zitten en Joris Vanderveeren zal Bierbeek uitnodigen. We hebben immers kinderen in de school en bij de scouts van Haasrode, en een fulltime jeugdconsulent kunnen we toch niet betalen. Da’s trouwens iets voor nÓ 8 oktober, komt burgemeester Vandezande tussen.

Hoe zit dit met het op te richten OCMW-centrum, wil Bert Vanhamel weten ? Die komt er, naast de parking van het politie-bureau, antwoordt de burgemeester, de ontwerper is aangesteld. Dat is te belangrijk, de hele gemeenteraad zal er in samenwerking met de seniorenraad over beslissen. Dan gaat het gesprek over de uitbreidingsproblemen van de gemeenteschool in Blanden. Bert Vanhamel biedt vriendelijk aan te helpen zoeken naar oplossingen, maar kan ook niet concreter worden. Schepen Merckx (Fusiebelangen) zegt dat daar al veel uren aan gewerkt werd. Je kunt de basisschool toch niet uit elkaar trekken? Bert Vanhamel vraagt of de gemeente ge´nteresseerd geweest is in de aankoop van grond voor de scouts in Haasrode. Blijkt dat de technische dienst volop bezig is met de voorbereidingen om grond aan te kopen van de kerkfabriek, naast die woningen.

Een laatste punt wordt door Ward Govaerts (Agalev) naar voren gebracht: wil de gemeente de foutieve informatie rechtzetten i.v.m. asielzoekers, die verspreid werd in de gemeente? Hij vraagt dat de autoriteiten duidelijk zouden maken dat asiel een recht is, als strategie tegen extreem-rechts. Was dit pamflet een reactie op de multiculturele dag in St.-Joris-Weert, vraagt Marianne Thyssen (CVP) zich af. Laten we ons zo weinig mogelijk laten opjutten, antwoordt de burgemeester, we zitten op dezelfde golflengte, maar iedereen heeft een verschillende visie op de aanpak. Ze willen ons tegen elkaar opzetten. Misschien schenken we hen best geen aandacht… Enfin, ik zal vragen het OCMW dit nog eens te bekijken en in het gemeentelijke info-blad te publiceren.