Verenigingsnieuws:

Zomerfeest Oud-Heverlee slaat een jaartje over.

Als je dacht dat er in 2000 helemaal niets is veranderd, dan heb je het mis, althans voor wat Oud-Heverlee betreft. Na 21 Zomerfeesten– het was al een beetje een traditie geworden – komt er dit jaar geen millenniumeditie. Er is een bug in de organisatie geslopen, onder de vorm van een tekort aan medewerkers in de werkgroep Zomerfeest. Een woordje uitleg zijn we dan wel verschuldigd, vandaar dit artikel.

Eerst een verklaring voor diegenen die zich pas recent achter d’oechelen van Oud-Heverlee zijn komen vestigen. Het Zomerfeest is een evenement dat steeds plaatsvindt tijdens het laatste weekend van juni en dat traditioneel een mix inhoudt van diverse activiteiten : een sportactiviteit, een bal, een aperitiefconcert, een kunsttentoonstelling, een barbecue, terras-animatie, een speelgoedruilmarkt, eenwandeling.. Alles speelt zich af in en rond de tuin achter de parochiezaal. De organisatie is in handen van een werkgroep waarvan tot voor kort een achttal mensen deel uitmaakten, aangevuld met ca. 50 medewerkers die op het feest zelf een zeer gewaardeerd handje toesteken.

Het Zomerfeest richt zich tot alwie in Oud-Heverlee woont en heeft geen enkele andere ambitie of pretentie dan mensen samen te brengen rond een feest in de dorpskern, om hen te laten ervaren dat die meer dan het behouden waard is. Het Zomerfeest dient geen enkel specifiek doel, is niet politiek gebonden, wordt niet gesubsidieerd en wordt dus puur voor de lol gehouden. Dat de organisatoren de tuin achter de parochiezaal gezamenlijk onderhouden is mooi meegenomen. Het is dus al evenmin de bedoeling winst te maken. Er is enkel in de loop der jaren een kleine reserve opgebouwd om eventuele tegenslagen op te vangen. Het begon allemaal met een bescheiden feestje in 1979 en groeide uit tot een tweedaags gebeuren waar behoorlijk wat voorbereidend werk bij komt kijken. Degenen die ooit hebben meegedraaid in de werkgroep Zomerfeest weten evenwel dat het werk de moeite waard is. Alleen moet je wel met voldoende leden zijn in de werkgroep en daar wringt momenteel het schoentje : we zijn teruggevallen op een zestal actieve leden en dat aantal is te klein. Er is bovendien eigenlijk een generatiewissel nodig : we hebben nood aan nieuwe inzet en frisse ideeën van twintigers en dertigers, die eventueel het klassieke programma grondig wijzigen.

Eerder dan een Zomerfeest te houden dat aan bloedarmoede gaat lijden, hebben we ervoor geopteerd een jaartje over te slaan, om te “herbronnen” en intussen nieuwe mensen te zoeken. Geen Zomerfeest dus dit jaar, hopelijk kunnen we volgend jaar de draad weer opnemen .

 

Wat we deze zomer wél gaan doen is een bevraging houden bij de inwoners van Oud-Heverlee. Nee, geen televoting op ROB, wel een kleine enquête die je binnenkort in de bus vindt en waarin je kwijt kunt wat je ervan vindt : moet het Zomerfeest blijven bestaan of laat het jou siberisch koud, hoe moet zulk feest eruit zien, en last but not least, ben je bereid een hand(je) toe te steken bij de voorbereiding. We hebben minimum een viertal nieuwe mensen nodig in de werkgroep, zodat we opnieuw met zijn tienen zijn en het werk fatsoenlijk verdeeld kan worden.

Wat houdt deelname aan de voorbereiding in ? Niet zoveel : van november tot juni vergaderen wij elke maand hoogstens 1 keer . Tussendoor moet je al eens een telefoontje plegen of hier en daar wat info inwinnen. In juni moet er uiteraard wel wat meer werk verricht worden maar dat valt allemaal best wel mee, op voorwaarde uiteraard dat we voldoende talrijk zijn.

Je bent jong of niet meer zo jong en je wil wat, je vindt het belangrijk dat er in een mooi dorp als Oud-Heverlee toch minstens één keer per jaar samen gefeest wordt, je wil meteen ook wat mensen leren kennen in Oud-Heverlee en je kunt een klein beetje tijd vrijmaken, aarzel dan niet en contacteer

Ward Govaerts                       016 40 41 12
Norbert Vanbeselaere         016 47 19 60
Anne De Boeck                      016 40 66 48
Koen Vandendriessche       016 40 36 92
Barbara Ross                         016 40 35 24
of Pieter Dierckx                      016 47 08 48

Misschien komt er dan in 2001 opnieuw een zalig Zomerfeest…