uit ADO 106bosverbinding2.JPG (58665 bytes)

2 april

Historische dag in het leven van Meerdaalwoud

 

Er was een massa volk opgedaagd die zonnige zondag voor de ondertekening van een historische overeenkomst tussen Openbare Werken en Leefmilieu. Die convenant bevat een aantal projecten om van Heverleebos en Meerdaalwoud weer één groot bos te maken.

Wij die er vlakbij zitten, zijn er ons misschien nog het minst van bewust: dit is een uniek stukje Vlaanderen. Ooit behoorde het Meerdaalwoud tot de kern van het Kolenwoud. Het kwam tot ontwikkeling na de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, en werd nooit kaalgekapt. Zo kon een oud woud ontstaan met een schat aan zeldzame bosplanten, met eeuwenoude eiken en met de oudste reeënpopulatie van Vlaanderen. Stormen, branden, Noormannen, ontginning door kloosterorden, revoluties, wereldoorlogen…ze kregen Meerdaalwoud niet klein. Maar de laatste 20 jaar zette zich een traag verval in: het steeds drukker wordende verkeer, de oprukkende bebouwing en een meer avontuurlijk, lees schadelijk bosgebruik. Het groot aantal bezoekers, men schat hun aantal al op meer dan 100.000 per jaar, noopt tot maatregelen.

In een periode van 4 jaar zal nu liefst 600 miljoen geïnvesteerd worden om de natuurkwaliteit van onze bossen te waarborgen.

Om de veiligheid van bezoekers te verbeteren komen er een drietal beveiligde oversteekplaatsen en een houten brug voor fietsers en voetgangers over de Naamsesteenweg ter hoogte van de Weertsedreef. De parkings in het bos zullen verlegd worden naar de noordelijke bosrand. De ecologisch waardevolle zuidrand wordt zo meer gespaard.

Met behulp van afrasteringen zullen de reeën gedwongen worden de Naamsesteenweg te kruisen via één van de twee ecoducten. Dat zijn lange begroeide bruggen over de Naamsesteenweg, de ene wordt 65 meter lang, de andere 35 meter. Op die plaatsen wordt de steenweg 2 meter lager gelegd.

Voor het kleinwild komen er om de 150 meter tunneltjes onder de Naamsesteenweg.

nieuwbos.gif (70998 bytes)de voornaamste vernieuwingen

Verder zal men ook Heverleebos en Meerdaalwoud trachtten te verbinden. Helaas is het daarvoor eigenlijk al te laat, de lintbebouwing in Vaalbeek is een feit. Toch denkt men in Vaalbeek aan de creatie van groene eilanden, “stepping-stones” als passage voor de fauna tussen noord en zuid. Verder zullen sleutelpercelen aangekocht worden in Steenbergveld. Met de landbouwers in dat gebied komen er ook beheersovereenkomsten.

Over de aankoop van een gedeelte van het militaire domein, de ondertunneling van de Prosperdreef en de nieuwe wandelweg, de Nethense baan, heeft u in vorige ADO’s al alles kunnen lezen. En tenslotte kunnen we nog de restauratie vermelden van het arboretum “De Mezen” (aan de brug van de E40 over de Naamsesteenweg in Blanden). Dat wordt uitgebouwd als toegangspoort tot het bos.

Het was dus een feestelijke dag. De heugelijke feiten werden in het zonnetje gezet, de rest werd even zedig verzwegen.

Hoezo? Van verschillende kanten hoorden we van de dwarsliggerij van ons gemeentebestuur. Het is al lang de wens, ondermeer van de houtvesterij, om het doorgaand verkeer uit de Weertsedreef te bannen. Wat zin heeft het tenslotte 600 miljoen te investeren om de barrières in het bos te slopen, als stilaan de Weertsedreef uitgroeit tot een nieuwe barrière.

We hoorden dat het ministerie eerst een brief zal schrijven om ons gemeentebestuur nog eens trachten te overtuigen. De fantastische bekommernis voor natuur van ons bestuur kennende, weten we wel dat dat niet zal volstaan. Maar wie zijn wij om Hem dit achterhoedegevecht niet te gunnen?