uit ADO 106wpe9A.gif (13932 bytes)

Vlaams Blok
verspreid
"informatie"

Enkele weken geleden werden ‘s avonds een reeks brievenbussen in Haasrode en Weert bedacht met een leugenachtig pamflet van het Vlaams Blok. Onder de titel  geen asielcentrum in Sint Joris Weert  protesteerde het Vlaams Blok tegen de vermeende plannen om in Sint Joris Weert en in Haasrode een asielcentrum te openen. Er werd ook geschreven dat het OCMW bestuur de inwoners bedriegt door te stellen dat het asielcentrum in bepaalde gevallen kan dienen voor de opvang van eigen inwoners. Asielzoekers krijgen volgens dit Vlaams Blok pamflet van het OCMW gratis onderdak, voedsel, medische zorgen (inclusief geneesmiddelen) en bijkomend zakgeld. En dat kost volgens het Vlaams Blok 33.300 fr per maand per asielzoeker aan de belastingbetaler.

We vroegen het even na bij het OCMW. Wat klopt is dat in de voormalige pastorij van Sint-Joris-Weert een appartement voor 4 6 personen wordt ingericht voor noodopvang van asielzoekers. Met enige overdrijving kan je dat appartement een  asielcentrum  noemen. In de pastorij komt tevens een ander appartement, bestemd voor de noodopvang van eigen inwoners.

Over een  asielcentrum  in Haasrode is geen sprake geweest in het OCMW, er is niets beslist, dat is helemaal uit de lucht gegrepen. Het klopt wel dat het appartement in de pastorij van Sint-Joris- Weert mee bedoeld is voor de opvang in de gemeente van politieke vluchtelingen. Het OCMW wil op deze wijze mikken op de kortstondige en begeleide opvang van gezinnen van politieke vluchtelingen. Op deze wijze moet de gemeente een minder groot aantal vluchtelingen opvangen dan in de huidige regeling waarbij men enkel financieel tussenkomt in de kosten van vluchtelingen. Over een dergelijke regeling is er echter nog geen definitief akkoord met het ministerie. Zodra er een overeenkomst is getekend met het ministerie zal het OCMW informatie verstrekken via het gemeentelijk informatieblad.

Asielzoekers krijgen momenteel tijdens het onderzoek van hun asielaanvraag een leefgeld. Dat leefgeld stemt overeen met het bedrag van het bestaansminimum . Het bestaansminimum bedraagt 28.445 fr voor een gezin ; 21.334 fr per maand voor een alleenstaande en 14. 223 fr voor een samenwonend gezinslid. Zou u er mee rondkomen ?

Het OCMW zorgde in het verleden wel degelijk al eens voor opvang van eigen inwoners die in moeilijkheden waren (vb. bij acute problemen rond een echtscheiding).

Blijkbaar moet dit hatelijke pamflet de voorbode zijn van een Vlaams Blok campagne tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een uit Bornem ingeweken nieuwbakken inwoner van Haasrode zou de lijst gaan trekken. Wat haat en onrust stoken tegen vreemdelingen moet blijkbaar de campagne op gang trekken.