uit ADO 106 kaalslag1.JPG (63955 bytes)

Kaalslag

De spoorweg Leuven-Waver doorklieft over een behoorlijke lengte ons dorp. Nog veel meer dan wegbermen kunnen spoorwegbermen waardevolle stukjes natuur zijn. Ook visueel kan een talud een bijzonder fraai landschapselement zijn.

Maar zoals onlangs bleek heeft de NMBS daar geen ogen en oren naar. In Oud-Heverlee werd een echte kaalslag aangericht. Ons dorp is er alweer een flink stuk onaantrekkelijker op geworden. Agalev stelde er een vraag over in de gemeenteraad. De gemeente liet navragen, en kreeg een nogal agressief antwoord terug van onze spoorwegmaatschappij: “De NMBS moet zich in de eerste plaats bezighouden met de veiligheid van de reizigers, en organiseert het onderhoud van de bermen zoal het haar het beste lijkt. Er is geen inspraak mogelijk.” Als niemand tevreden lijkt met het resultaat, kan dat dan echt niet anders vroegen wij ons af? Wij spreken met de verschillende partijen:

Mr.Declerq, de verantwoordelijke voor het bermbeheer bij de NMBS:

“ Bent u een aangelande?” neen dus, maar dat mocht niet hinderen, hij ging voort: “De wortels van de bomen in de grond van de talud brengen zijn stabiliteit in gevaar, doen de grond eroderen en brengen zo ook de veiligheid van de treinreizigers in het gedrang (vallende takken etc.). Hoge bomen vangen ook te veel wind.” “Volgens een wet van 1891 (aangepast en zelfs verstrengd in 1992) mag de NMBS zonder verdere inspraak van anderen al de nodige maatregelen nemen om het treinverkeer te beveiligen. Dus: alle bomen moesten afgekapt worden tot aan de stronk, om na 2 jaar weer behoorlijk in aangroei te zijn. De NMBS ziet zelf ook wel in dat een groene haag niet zou misstaan (acacia’s overal, zoals vroeger). De “aangelanden” krijgen jaarlijks een brief om hen attent te maken op het feit dat ze de bomen goed moeten ‘bijhouden’, een kwestie van ‘goede buurschap’, we zijn hier niet toe verplicht, hé. Deze “aangelanden” hebben overigens een schrijven gekregen van de NMBS met de vraag of ze akkoord konden gaan met de ingreep, en zo neen, mochten ze kiezen om zelf hun bomen-aandeel dat grenst aan het spoor in eigen - selectief- beheer te nemen zoals ook de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud gedaan hebben voor een bepaald onderdeel.”

De “aangelanden”

Van zo’n brief blijkt niemand wat af te weten. Wel krijgen de bewoners van de Hazefonteinstraat soms een brief van de NMBS om eraan te herinneren dat zij verantwoordelijk zijn voor de bomen in hun tuinen. Als er eentje omvalt en op de bovenleiding terecht komt, zijn zij verantwoordelijk. Maar de meesten vinden de recente tabula raza ongehoord.

Piet De Becker, bestuurslid Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud.

Al meer dan 10 jaar hebben wij een overeenkomst met de NMBS. Wij onderhouden op een ecologisch verantwoorde manier de bermen langs De Doode Bemde; dat houdt in dat wij elk jaar een strook van 200 meter selectief kappen, zodat we op een jaar of 10 rond zijn en de cyclus kan herbeginnen. Het klinkt onlogisch, maar toch is het zo: wij nemen de NMBS werk uit handen, maar toch wil de NMBS daar nog extra voor betaald worden! (35.000 frank voor dit 10-jaarlijks onderhoud)

Conclusie:

De NMBS maakt behoorlijk misbruik van haar rechtspositie wat het onderhoud van haar bermen betreft. Bovendien gebruikt ze natuurlijk valse en zelfs belachelijke argumenten om de kaalslag goed te praten. Goedkoop is blijkbaar het enige dat telt. Maar zoals de Vrienden bewezen, waar een wil is, is een weg. Dus niets belet de gemeente ook een overeenkomst te sluiten met de NMBS. Waarom dat niet gebeurde is ons een raadsel. Wisten ze werkelijk van niets? … of mocht het ook niets kosten? De volgende Schepen van Groen mag wat ons alvast in zijn agenda noteren: AFSPRAKEN MAKEN MET NMBS