uit ADO 106Autolozefietsdag1.jpg (55570 bytes)

 

Steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school want de omgeving van de school is steeds gevaarlijker omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen...

 

De spiraal doorbreken

 

De verkeerswerkgroep en de oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haasrode zijn samen met de school, reeds enkele jaren actief rond verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de schoolomgeving.

Zo waren er in het verleden al ludieke acties om verkeerd parkeren aan de schoolpoort tegen te gaan. Er werd een verkeersdag en een fietshelmenverkoop georganiseerd. Vorig jaar was er dan een eerste, erg succesrijke ‘autoloze schooldag’. Verder werd er al verschillende voorstellen op papier gezet en besproken met de gemeente om de schooluitgangen en -omgeving te verbeteren. Vorige maand werden dan op een info-avond de resultaten bekend gemaakt van de enquête die eerder op het jaar georganiseerd was. Het is een goed gestructureerde bundeling van feiten, verwachtingen en aanbevelingen geworden.

Eigenlijk ging het om een dubbel enquête, één deel moest in de klas ingevuld worden door de scholieren, één gedeelte thuis door de ouders en kinderen samen. De respons was zeer hoog: liefst 4 op 5 formulieren kwamen ingevuld terug.

wpe7F.gif (30485 bytes)

Enige opvallende cijfers uit deze enquête:

In het verslag is het allemaal mooi uitgesplitst, naar leeftijd en naar antwoorden als “altijd, nooit, soms, meestal’, maar veralgemenend kan men stellen dat bij mooi weer 39% van de kinderen met de auto naar school worden gebracht. Bij slecht weer loopt dat op tot 59%. Zowat alle inwoners van Haasrode wonen binnen een redelijke fietsafstand van de school, de 30% leerlingen die vanuit andere gemeentes komen, worden hoofdzakelijk met de wagen gebracht. Er blijft werk aan de winkel om de leerlingen de fietshelm te laten gebruiken. In de eerste graad lukt het nog vrij aardig, maar in de derde graad zakt het gebruik tot nauwelijks één op vier. Het imago (niet cool genoeg?) haalt het duidelijk op het aspect veiligheid


De zwartgekleurde straten vinden de Haasroodse scholieren gevaarlijk wegens te druk of te snel autoverkeer . De witte stippen op de kaart worden als echte knelpunten ervaren


Bijzonder interessant is dan de vraag: stel dat je mag kiezen, hoe zou je dan naar school gaan? Blijkt dat de zowat de helft van de leerlingen ernaar hunkeren om naar school te fietsen! Toch gebeurt het niet om verschillende redenen: ouders zetten hun kinderen af aan de schoolpoort en rijden door naar het werk, kleine en grote kinderen worden samen naar school gebracht, het onveiligheidsgevoel…. In alle geval is het duidelijk: laat het kind kiezen en het wordt de fiets.

Tja de veiligheid , dat blijkt het heikel punt; Op diverse knelpuntenkaarten worden de pijnpunten aangeduid: te hoge snelheid (Blandenstraat, Dassenstraat, Bergenstraat, Milsestraat, Parkstraat), te druk verkeer (Kerkstraat, Verheydenstraat, Milsestraat, Blandenstraat, Dassenstraat) en een aantal gevaarlijke kruispunten.

Al deze gegevens en het grote aantal bedenkingen, voorstellen en tips door de ouders en leerlingen aangebracht, werden in het laatste gedeelte verwerkt tot een resem besluiten en aanbevelingen.

Wat de gemeente, de verkeerswerkgroep zelf, de ouders en de school kunnen doen op het vlak van snelheidsbeperking, knelpunten, schooluitgangen en mentaliteitswijziging staat allemaal bijzonder helder samengevat.

Hopelijk komt er dus ruim respons en overleg. Want één ding is zeker: het (z)ware werk moet nog beginnen.

Wie meer info wil of wil meewerken met deze verkeerswerkgroep kan contact opnemen met Vandoorne-Gadeyne tel: (016) 40.19.44