uit ADO 106: De gemeenteraad van 26 januari 2000

De eerste gemeenteraad van 2000 begon met een bespreking van de begroting van het VKT, de vereniging die het Zoet Water park en de Rozenberg beheert. Vroeger gegarandeerd goed voor een potje heibel. Maar dat bleek deze keer nogal mee te vallen. Voor het eerst was de begroting van het Park en de Rozenberg opgesplitst, iets wat de oppositie al jaren gevraagd had. De ingediende begroting van 30 miljoen, was op 26.000 frank winst na, in evenwicht. Jules Aelbrecht mocht de begroting toelichten. Kritiek kwam er toch nog . Feyfer (CVP) had uitgerekend dat een gemiddeld Oud-Heverlees gezin 8306 frank per jaar bijdraagt via belastingsgeld. “Dat krijgen ze toch terug” repliceerde Burgemeester Vandezande (FB) “ze mogen gratis binnen, en de verenigingen betalen voor de huur van de Rozenberg alleen de onkosten.” Werner De Jonghe (Agalev) vond dat GESCO’s van de gemeente tewerkstellen in het park niet kon. “da’s nog tijdelijk” antwoordde de Burgemeester. Ook de afbraak van de ballon gebeurde blijkbaar op kosten van de gemeente. Deze zomer komt er tijdelijk een tent, voor de opvang bij regenweer, zo bleek. Bert Vanhamel (VU) rondde af met de bevinding dat de begroting veel te optimistisch was opgesteld en dat “de geest van het Zoet Water slabakt”. Bij de stemming onthield de oppositie zich.

In het tweede agendapunt werd gevraagd om de goedkeuring van het driejarenplan van het sociaal Impulsfonds (SIF) een fonds bedoeld om de leef- en omgevingskwaliteit in het dorp te verbeteren. Feyfer(CVP) loofde de doelstellingen in het plan, maar hekelde het feit dat de OCMW en gemeente voor dat 3-jaren plan elk slechts 3 miljoen voorzien. Als we vergelijken met vorig agendapunt, maar een mager beestje vond de CVP. Vanhamel loofde de inspanningen om de permanente bewoners van camping La Hetraie te herhuisvesten, maar vroeg zich af of deze politiek de huurhuizenmarkt voor de eigen bewoners niet verkleinde. “Het zijn allemaal huurhuizen waarvoor de eigen inwoners geen belangstelling hebben”, wist Vanderveeren (SP) Ward Govaerts (Agalev) vond dat het plan slechts brandjes bluste, dat er een globale visie voor de toekomst ontbrak. Wat aanvangen met de OCMW bouwgronden bv.. Iedereen stemde voor , Agalev onthield zich.

Het volgende agendapunt maakte duidelijk dat Oud-Heverlee binnenkort, samen met enkele buurgemeenten in een “landschapsteam” stapt. Dit om “de uitvoering van het gemeentelijk natuur- en landschapsbeleid te ondersteunen” stond er met zoveel woorden in de perstekst. Niemand was daar tegen.

Traditioneel koopt de gemeente in het kader van “Kunst in het gemeentehuis” een kunstwerk aan van deze tentoonstelling. Zo werden ook nu 2 werken van Leon Loomans aangekocht voor 38.000 frank. Kunnen die werken niet beter verspreid worden in de gemeente, vroeg Ward Govaerts zich af, in plaats van hiernaast op deze mansarde op te slaan? “We zullen er werk van maken” beloofde de Burgemeester. Het laatste agendapunt zorgde nog voor enige woordenwisselingen. Interleuven, de intercommunale waar 30 gemeenten, ook Oud-Heverlee, zijn bij aangesloten, wil zijn bevoegdheid voor het verwerken van afval doorschuiven aan een andere intercommunale Flabavert. Dat vereist een statuutwijziging die ook door onze gemeenteraad moet goedgekeurd worden. Govaerts had zware twijfels omtrent Flabavert, die een afvalverbrandingsoven wil bouwen. Zowel Feyfer als Govaerts pleitten voor enige voorzichtigheid, nu nogal wat gemeenten uit Interleuven willen stappen. “We hebben nog tijd tot maart om dit goed te keuren” stelde Feyfer en pleitte dus voor uitstel. Meerderheid tegen minderheid ging de gemeente akkoord met de statuutwijziging.