uit ADO 105

Het PWA gestart

Over de perikelen rond de wel heel late start van het PWA in Oud- Heverlee hadden we het hier vroeger al. En het PWA is nu echt gestart. Er is een bediende, mevrouw Yannic Vanderplanken, aan de slag die het PWA hier moet doen lukken.

Aanvragen om een PWA’er tewerk te stellen zijn er al meer dan genoeg. Al voor de echte start van het PWA waren er op het gemeentehuis al een 80-tal aanvragen binnengekomen om een PWA’er aan het werk te zetten. Wie zijn aanvraag mee achteraan op het lijstje wil doen zetten, kan daarvoor schrijven naar het PWA, of langslopen op het gemeentehuis op dinsdagavond (18-20u) of op vrijdagvoormiddag (9.00-11.00u). Of bellen op het nummer 016/401255. De kans dat er ook een PWA’er gevonden wordt die je klus wil klaren, is echter niet zo groot. In Oud Heverlee zijn er maar een 50tal werklozen die theoretisch in aanmerking komen om te werken als PWA’er. En die konden tot nog toe ook als PWA’er aan de slag in Leuven, of in de omliggende gemeenten. Ook daar worstelt men met een overvloed aan aanvragen om PWA’ers en met een groot tekort aan kandidaat PWA’ers. Hier zal het niet anders zijn.

Een inschrijving als PWA-gebruiker kost hier 200 fr per jaar, en de cheques om PWA’ers mee te betalen kosten hier 250 fr per gewerkt uur. De werkloze die als PWA’er komt werken houdt daarvan netto 150 fr over, bovenop zijn werkloosheidsuitkering. PWA’ers mogen worden ingezet voor huishoudelijk werk (poetsen, koken, afwassen, …) . Het PWA-bestuur heeft een gedetailleerde lijst opgemaakt van wat wel en niet mag gebeuren door PWA’ers. Beletten dat normaal betaald werk zou worden vervangen door goedkope PWA’ers en de zorg voor de veiligheid van de PWA’er waren daarbij de belangrijkste principes. Meer uitleg en details zijn te vinden in een folder van het PWA die binnenkort verkrijgbaar zal zijn.