Op het vlak van verkeersveiligheid hebben we de laatste jaren niet veel opbeurends kunnen schrijven. Realisaties die oog hadden voor de zwakke weggebruiker waren ronduit schaars in onze gemeente. Komt er eindelijk een trendbreuk? Een viertal knelpunten onder de loupe.

uit ADO 104:

Paal en perk aan het verkeer?

afsluiting duivenstraat.jpg (17015 bytes)

De Duivenstraat.

Over het sluipverkeer naar Leuven via de Duivenstraat en de Vinkenbosstraat heeft u al herhaaldelijk kunnen lezen in ADO. Deze smalle straten hebben al lang te lijden onder de toenemende druk van het autoverkeer dat de files op de Naamsesteenweg en de Geldenaaksebaan poogt te ontwijken. De fietsroute van de honderden scholieren naar het H.-Hart en St. -Albertus werd er steeds onveiliger op. Bewoners van de Duivenstraat suggereerden een afsluiting van de sluipweg. Uiteindelijk ging het gemeentebestuur daar nu op in, met een proefafsluiting aan het begin van de Vinkenbosstraat. Niet meteen de ideale oplossing, want bestuurders die het bord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” in de Zavelstraat aan hun laars lappen, glippen langs de afsluiting. Ook door het bospad in Sappellebos zijn al enkele wagens gesignaleerd… Tja, de afsluiting aan de ondertunneling van de E40, zoals in ADO 103 beschreven stond, heeft al deze nadelen niet. De afsluiting is hermetisch maar….moet op het grondgebied van Leuven gebeuren en kwatongen beweren dat de relatie met Leuven een beetje verstoord is. Maar er zou binnenkort dan toch een coördinatievergadering met Leuven gepland zijn. Hopelijk haalt veiligheid het boven ergernisjes uit het verleden… De buurtbewoners zaten ondertussen niet stil. Via een dubbele enquête peilden ze naar de reacties van de bewoners en de gebruikers van de straat. Meer dan 80 bewoners (bijna allemaal) tekenden de petitie voor een definitieve afsluiting. Meer dan 100 fietsers vulden intussen ook een enquête formulier in: 97% was voor afsluiting. Omdat het nu eindelijk veilig is zijn er ook heel wat jongeren die nu voor het eerst met de fiets naar de dorpsschool mogen. Enkele reacties: “ Fantastisch, ik raak eindelijk weer van mijn oprit af….Geweldig initiatief, de gemeente is toch bezorgd om de veiligheid van de bewoners….de alternatieve weg door industriepark en kazerne is even snel….ouders die vroeger de kinderen naar school brachten met de wagen, zien we nu voorbij fietsen…”. Je kan er dus niet naast kijken: de honderden scholieren zijn enthousiast, de bewoners zijn tevreden. 4 inwoners zijn minder positief. Schepen Boghe, één van hen, vindt dat de bewoners van de Vinkenbosstraat het slachtoffer zijn van de afsluiting. Zij moeten voortaan een eind omrijden naar Leuven, en ijveren eerder voor een bord ‘plaatselijk verkeer’. Maar ook hij moet erkennen dat de situatie nu veiliger is voor de scholieren. Het Schepencollege heeft ondertussen deze enquêtes ontvangen. Even afwachten nu wat op de evaluatievergadering binnenkort zal beslist worden…we houden u op de hoogte.

Kartuizerstraat Bierbeekstraat.

De zenuwen van de bewoners van de Bierbeekstraat werden al een poosje op de proef gesteld. Door de rioleringswerken aan de Blandenstraat moet heel wat auto-verkeer langs de smalle Bierbeekstaat naar Haasrode. Het kruispunt met de Kartuizersstraat, vroeger al geen toonbeeld van veiligheid, was nu zo precair geworden dat de buurtbewoners nogmaals gingen aandringen op maatregelen. In het verslag van de gemeenteraad kan je er iets over vernemen. Uiteindelijk is ook hier nu een proefopstelling geplaatst. Een rond punt(je) moet de snelheid omlaag brengen. Simpel, goedkoop en…het werkt. Misschien niet meteen de ideale oplossing, maar toegegeven, dit is ook geen gemakkelijke opgave. Hopelijk komt er uiteindelijk een oplossing voor de hele Bergenstraat, want ook in deze holle weg kan veel te snel gereden worden. Fietsen blijft voorlopig nog bibberen. Binnen enkele weken weten we meer…

Blandenstraat Haasroodsestraat, de kerk van Blanden.

Op het moment dat u dit te lezen krijgt zullen de rioleringswerken aan de Blandenstraat haast voltooid zijn. We herinneren ons nog levendig de mooie plannen van het gemeentebestuur: er zou een mooi dorpsplein komen. Alleen, er is niks van te merken. Ook niet van de toegenomen verkeersveiligheid, zoals de reclamefolder van Fusiebelangen trots meent te moeten melden. Akkoord, er is nu een fietspad, en de bocht met de Kartuizersstraat is iets haakser gemaakt. Maar de enige drempel van betekenis die Blanden rijk was is na de werken fel afgezwakt, en verder is er op het nieuwe traject niets snelheidsremmend te merken. ‘t Wordt weer als vanouds, lekker racen tussen Blanden en Haasrode. Van een gemiste kans gesproken… Parkstraat Blandenstraat Over de oeverloos aanslepende modernisering van de Parkstraat heeft u ook al één en ander in dit eigenste blad kunnen vernemen. Onlangs gebeurde er weer een zwaar ongeval op de kruising Parkstraat- Blandenstraat. Een bromfietster uit Bierbeek verkeert in kritieke toestand. Naar verluidt wil de gemeente nu niet langer wachten op de aanleg van de geplande rotonde en overweegt ze als noodoplossing de Blandenstraat als éénrichtingsstraat in te richten. De Parkstraat oprijden zal dan langs de Herpendaalstraat moeten gebeuren. Zeker veiliger, maar spijtig voor de bewoners van deze rustige straat.