uit ADO 104

De gemeenteraad van 22 oktober 1999

Is het omdat er verkiezingen op komst zijn, of was het de afwezigheid van de hele Agalev-fractie (Ward Govaerts en Werner De jonghe zijn verontschuldigd), of was het zomaar ? In elk geval viel op deze gemeenteraad (behalve naar het einde toe) geen onvertogen woord.

Een kennisneming van een besluit van de gouverneur over dienstjaarrekening 1998, een begrotingswijziging van de kerkfabriek St.-Anna, veel emoties roepen deze beslissingen niet op. Een begrotingswijziging voor de gemeente is voor Renť Feyfer (CVP) de aanleiding voor een opmerking. Altijd hetzelfde commentaar, lacht burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) goedgemutst, al 23 jaar is er een batig saldo, en da?s goed. Meerderheid voor, oppositie tegen (VU onthoudt zich). Punt 4 en 5 gaan over leningen voor wegeniswerken in de Molenstraat en de O.-L.-Vrouwtraat. Als een lening voor de aanleg van de leervijver bij ?t Zoet Water ter sprake komt, zegt Bert Vanhamel (VU) dat hij in de krant heeft gelezen dat ?t Zoet Water geklasseerd zou worden.

Iedereen is er over eens dat de gemeenteraadsleden zo’n beslissing niet via de pers moeten vernemen. Renť Feyfer weet meer : een maand geleden is de beslissing genomen in de commissie Monumentenzorg, de procedure is op weg naar de gemeente. Trouwens, wat leervijver betreft, stelt Feyfer, we hebben andere prioriteiten en onthouden ons dus. Alfred Warrinnier (CVP) maakt zich grote zorgen over het volgende agendapunt : het nieuwe reglement ivm megafuiven in de Roosenberg. Om 8u ‘s morgens moet alles opgeruimd zijn, anders komen er hoge boetes. Ook Feyfer gaat akkoord met het voorstel, maar wil goed definiŽren wat nu precies mega-fuiven zijn. Iedereen is het er over eens dat zulke fuiven een extra werkbelasting met zich meebrengen voor politie en dergelijke, en dus zeker niet gestimuleerd moeten worden. Maar stelt de burgemeester, iedereen heeft recht op fuiven.

Na de goedkeuring van de visietekst over schoolwerkplannen, vraagt Mark Rom (CVP) hoe het zit met een gezamenlijke millenium-viering. Gezamenlijk was niet doenbaar, antwoordt de burgemeester, maar er is 100.000 frank per deelgemeente voorzien voor gepaste projecten. 1,4 ton zwerfvuil werd opgeruimd door verschillende jeugdverenigingen in Oud-Heverlee. Eigenlijk weinig, maar da’s wel goed. De gemeente subsidieert wel per kilo, maar klaarblijkelijk valt het nog mee met zwerfvuil. Spijtig genoeg konden we niet aanvaarden dat de chiro van Blanden haar oude zetels er probeerde bij te stoppen, da’s geen zwerfvuil hee, vertelt schepen Frans Rentmeesters (Fusiebelangen) droogjes. Algemeen gelach. Iedereen akkoord, lacht de burgemeester, anders blijven wij zwerven ?

In Haasrode zal een refter bijgebouwd worden, de ontwerper wordt aangesteld. Een volgend punt krijgt veel meer aandacht : de herziening BPA Winkelveld. Raadslid Feyfer leest een tekst voor waar met veel aandacht naar geluisterd wordt. Waar de gemeenteraadsleden van de meerderheid nogal eens niet bepaald opvallen door hun aandachtige luisterbereidheid (meestal gaat het in de gemeenteraadszitting om een tweegesprek oppositie enerzijds en burge-meester anderzijds en dient de meerdheid enkel al stem-machine), worden nu de oren gespitst. Een oud zeer, klaarblijkelijk. Feyfer spreekt van 1979, nee, zegt burgemeester van ‘ 87. In elk geval was er toen een herzieningsvoorstel om woonerven mogelijk te maken, sport en recreatie, en verweving van functies. Feyfer steekt een beschuldigende vinger uit : werd er in ’95 geen alibi gezocht om deze zaken niet te moeten realiseren ? In elk geval, stelt hij, ook in het nieuwe voorstel zijn er zaken waar zijn fractie niet mee akkoord kan gaan. De oppervlakte bestemd voor commerciŽle doeleinden bijvoorbeeld is veel te groot en gevaarlijk bij versmalde straten. De burgemeester antwoordt uitgebreid, maar vermijdt te reageren op de beschuldigingen. We hebben de sport moeten opofferen, stelt hij, omdat het hoofdbestuur Ruimtelijke Ordening 15 woningen per hectare eist. Wij stellen dat deze nieuwe regelgeving hier niet van toepassing is, maar dit werd een moeizaam dovemansgesprek. In Bertem kan het wel, komt Joris Vanderveeren (SP) tussen, en wij zouden niet mogen… In elk geval, vertelt de burgemeester, wij gaan naar een openbaar onderzoek en dan sturen we de plannen gewoon op. Raadslid Warrinnier werpt op dat er mensen zijn die al heel lang wachten. Instemmend gemompel : dat weten we. De CVP onthoudt zich bij de stemming.

Volgende punt gaat over zone-vreemde bedrijven. Positief dat men dit aanpakt, stelt Feyfer, zal men ook op termijn een oplossing zoeken voor zone-vreemde huizen, want die zijn er ook in onze gemeente ? Dat weet ik, zucht de burgemeester, we zullen wel zien.

Drie bijkomende punten op de agenda . Bert Vanhamel wil graag uitleg over de herstructurering van Dexia-Gemeentekrediet. Verkeersveiligheid in de Boslaan, leest de burgemeester vervolgens voor, Mark, vertel eens. Licht geŽrgerd springt Hilda Vanlinthout (CVP) op : ‘t is Mark niet, ‘t is Hilda. Algemeen gelach. Raadslid Vanlinthout klaagt de gevaarlijke verkeerssituatie aan in de Boslaan. En, zegt ze, met het gewoon onderhouden van een haag zou er al veel gebeuren. De afspraak met de eigenaar is uitgesteld, antwoordt de burgemeester, maar ‘k zal nog eens proberen. Schepen Rentmeesters, opvallend actief plotseling, maakt zich druk : ook elders is het gevaarlijk. Als Hilda Van Linthout voorstelt de Fazantenlaan te verlengen, gaat het van kwaad naar erger en wordt Rentmeesters boos. Da’s gevaarlijk da, da’s ‘t probleem verplaatsen, allei allei. De burgemeester onderbreekt het heen en weer geroep en zegt monkelend : als iedereen over zijn eigen straat in de gemeenteraad begint, dan gaat dat lang duren. En die extra lamp op het voetpad in ‘t Winkelveld, dat zal bekeken worden.