uit ADO 104

De gemeenteraad van 28 september 1999

Deze matte, maar op het einde verrassende raadszitting begint op een drafje : de begrotingen van de kerkfabrieken vragen inderdaad meestal weinig extra commentaar. Twee unanieme beslissingen dan over stratentracés in verkavelingsaanvragen (Bergenstraat in Blanden en Konijnenhoekstraat in Haasrode : unaniem goedgekeurd.

Idem dito voor een gedeeltelijke afstand van recht van opstal van de voetbalclub Zwarte Duivels aan de gemeente. Eventjes ontstaat een gesprek over onroerende voorheffing, wie betaalt nu wat ? Gemeente of voetbalclub ? Deze beslissing zal de gemeente geen frank meer kosten. Als Werner De Jonghe (Agalev) voorzichtig vraagt dat dit toch geen ‘verkapte subsidie aan de voetbal’ is, blijft burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) opvallend vriendelijk : maar nee, louter een administratieve rechtzetting.

Punt 10 is precies al uitgebreid besproken in de voorvergadering (‘je hebt alle uitleg al gekregen’) : de onderhandse aankoop van een perceel grond langs de Waversebaan door de gemeente wordt unaniem goedgekeurd. Ook punt 11 over grondruil biedt schijnbaar niets dan voordelen. De camping langs de Waversebaan zal in recreatiegebeid kunnen blijven.

Punt 12 is eveneens onderwerp van een goed, volwassen gesprek : 640.000 frank voor een stuk van 10 are, is dit nu landbouwgrond of bouwgrond, wil Feyfer (CVP) weten. Een beetje tussen de twee, hé, antwoordt burgemeester, ‘t zal ingelijfd worden in het containerpark. De eindafrekening van de uitbreiding van de kleuterschool in Blanden wordt zonder problemen goedgekeurd. Vervolgens worden wat meeruitgaven voor wegeniswerken in de O.-L.-Vrouwstraat en de Molenstraat gestemd. Eventjes getwijfeld, licht de burgemeester toe, want 10% meer, maar ‘t zal wel goedkoper zijn dan een nieuwe aanbesteding. Zelfs met een andere IPZ (interpolitie-zone) gaan we niet meteen naar één gebouw, verduidelijkt de burgemeester het volgende punt, we ziten dus nog zeker 10 jaar met een gebouw in elke gemeente. Dus, vooruit met de geit, de goedkeuring graag van een ontwerp van ereloonovereenkomst voor de bouw van het nieuwe politiekantoor. We kunnen de plannen van vroeger gewoon opnieuw gebruiken. Dat ligt wat moeilijk voor (architect) Feyfer : kan een nieuwe architect zomaar bestaand ontwerp en lastenboek overnemen ? Meerderheid voor, oppositie tegen.

En zo kabbelt de gemeenteraad verder. De bouw van een kinderdagverblijf in de Grezstraat : de prefab wordt afgebroken, het oude schooltje wordt bewaard. Een sentimentele site, zegt Bert Vanhamel (VU), en dat beaamt de burgemeester, ‘k heb daar nog op de bankskes gezeten… In elk geval dus proberen zoveel mogelijk te bewaren als inkom. Ward Govaerts (Agalev) drukt zijn bezorgdheid uit voor de omgeving en pleit voor voldoende open ruimte. Ha, we zijn ook groen, schiet Constant Boghe (SP) wakker. Met een verschrikkelijk ingewikkelde zinsconstructie vraagt René Feyfer om een serieus ontwerp. ‘Ge moogt het mee bekijken, René’, antwoordt de burgemeester lachend.

Als Mark Rom (CVP) bij het agendapunt over de aankoop van een zoutstrooier voorstelt om op zijn minst te overwegen of leasing niet goedkoper is, maakt de burgemeester zich er wat cynisch van af met de dooddoener ‘we houden rekening met uw opmerking en vragen of iedereen akkoord gaat’. Stemming dus. Meer gesprek is er bij het volgende agendapunt : aanleg wegen en parkings in het recreatiegebied Zoet Water en afsluitingen.

Op Ward Govaerts reageert de burgemeester eerst wel, waarempel met een uitleg over verkeersmenging, maar dan is hij er met zijn gedachten precies niet meer bij. Terwijl Bert Vanhamel aan het spreken is (inderdaad niet met het meest spectaculair innoverende idee over globaal plan en dergelijke), begint de burgemeester een druk fluistergesprek met de gemeentesecretaris en stuurt dan Alexander Binon (Fusiebelangen) de zaal uit. In een gemeenschappelijke inspanning met Rachel Clabots en Frans Rentmeesters (Fusiebelangen) mag hij zich nuttig maken als plan-omhooghouder : een mooi beeld. Dit plan moet op de commissie komen, reageert Feyfer boos, we worden voor voldongen feiten gezet. Plotseling begint Joris Vanderveeren (SP) zich boos te maken over een plan van de Molenstraat, het verband is niet meteen duidelijk . Stemming dan maar : meerderheid voor, CVP en VU onthouden, Agalev tegen.

Ook bij punt 22 is er eerst een one-man-show van schepen Vanderveeren. Moeten jongeren in Oud-Heverlee wonen om een subsidie voor kadervorming te kunnen krijgen ? Een extra punt is de herstructurering van Dexia, holding van het Gemeentkrediet. Teksten zijn pas binnen, willen jullie alle commentaar geven aan vertegenwoordigster Rachel Clabots, vraagt de burgemeester.

En dan eindelijk, het allerlaatste punt, waar een tiental mensen in de publieke tribune al de hele tijd op zaten te wachten : het paaltje van Boghe. Mark Rom brengt het ter sprake : er zou een paaltje komen voor het begin van het schooljaar in de Duivenstraat, zo was beloofd. Geen ruzie, antwoordt de burgemeester, verrassend openhartig, het is al verschillende keren op het schepencollege geweest, maar we raken het gewoon niet eens. Constant Boghe begint een lange en niet al te duidelijke uitleg over een averechtse-trechter-effect. Er komen in elk geval ronde punten op de express-weg om het gevaar te verminderen van uit Brussel komende automobilisten die via de express-weg een kringetje maken, weet de burgemeester. Een tussenoplossing via de Hertogstraat, biedt Mark Rom aan. Ward Govaerts pleit voor een proefopstelling. In elk geval een goed gesprek. De burgemeester nodigt iedereen uit voor een plaatsbezoek begin oktober. En dan komt het verrassende : de burgemeester stelt voor de vergadering te sluiten, de geheime zitting even uit te stellen, en meteen verder te praten met het aanwezige publiek. Directe democratie in Oud-Heverlee, een aangename verrassing ! De aanwezige buurtbewoners schieten recht en beginnen een geanimeerd gesprek, over hoe gevaarlijk de sluiptroute naar Heverlee wel is voor hun kinderen en dat dit zo niet verder kan. Ook met een aantal bewoners van de Bergenstraat begint een gesprek : hen wordt een proefopstelling beloofd op het gevaarlijke kruispunt met de Kartuizerstraat. De discussie verloopt wel snel in gekrakeel, maar ze was er toch : goed zo !

Enkele weken later horen wij dat het lang verwachte paaltje er staat. U leest het goed, de gemeenteraad bijwonen helpt uw problemen op te lossen. Doen !