uit ADO 104

verenigingsnieuws en lezersbrieven

De Radijs

Zoals zovele andere dorpsbewoners van Haasrode heb ik ook het laatste nummer van Achter d’oechelen gelezen. Ook het artikel “Pootverdorie, één eeuw Landelijke Gilde in Haasrode!” Ik was echter nogal verbaasd erin te lezen, en ik citeer: “en niet vergeten de grootste aller pootefretters, Mie Poot, voor de gelegenheid helemaal in het nieuw en met een grondige face-lift”. De reus die mee in de stoet opstapte was namelijk niet Mie Poot, maar wel De Kluizenaar, eigendom van De Radijs (onze vereniging van biologische hobbytuinders, gesticht in 1978 ) Hij was wel in ‘t nieuw en had ook enigszins een face-lift ondergaan, maar om hem in Mie Poot te veranderen is er nog heel wat meer nodig. De Kluizenaar heeft namelijk zijn bult op zijn rug. De reus Mie Poot is eigendom van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen van Haasrode. Ik vond het wel spijtig dat zij niet mee opstapten in deze toch wel indrukwekkende stoet. Maar ja, dat zijn onze zaken niet. Nu, wat dat artikel betreft, missen is menselijk, maar ik vind toch dat ik dat even moest rechtzetten. Nog het allerbeste met Achter d’oechelen.
                                      (lezersbrief van René Winters , voorzitter van De Radijs )

Werkgroep Zomerfeest

Zomerfeest en Nazomersefeesten, wie is wie? Het 21e zomerfeest in Oud-Heverlee werd 2 maanden later gevolgd door een Na-Zomerfeest. Voor vele mensen een reden om aan de medewerkers van het Zomerfeest te vragen: organiseren jullie nu al opnieuw een feest? Of nog: wat heeft het ene met het andere te maken? Het Zomerfeest kent al een lange traditie. De beperkte winst, dit jaar 14.000 frank, dient voor investeringen in milieu (bvb. de aanplantingen achter de parochiezaal, meegefinancierd door de Koning Boudewijnstichting) én om een reserve te hebben voor de risico’s die aan zulke feesten verbonden zijn. De bedoelingen van het Zomerfeest liggen niet in de sfeer van winst maken voor het goede doel, maar voor een goed feest, kunst in ‘t dorp, aperitiefconcert, soms ook (kinder)theater- met kostendekking. Het Nazomerfeest is één van de activiteiten die georganiseerd worden ten voordele van een fonds dat ondersteuning wil bieden aan twee kinderen. Door de mensen van het Zomerfeest (Werkgroep Leefmilieu en Zomerfeest) werd voor dit Nazomerfeest wel een bijdrage geleverd, onderhoudswerken en afvalopruiming op het plein achter de parochiezaal. Zo kon dit Nazomerfeest in openlucht plaatshebben, op een zeer mooie zonnige dag, onder de lindebomen die meer dan 15 jaar geleden door de Zomerfeest-mensen geplant werden. Werkgroep zomerfeest

Vrienden van Heverleebos en Meerdalwoud.

In een reservaat zoals de Doode Bemde is er het hele jaar wel wat te doen! Indien u dus niet alleen van de natuur wil genieten, maar ook aan de uitbouw van dit reservaat wil meewerken, (waarom niet de twee tegelijk ?) kan dit altijd. Tijdens gewone weekdagen kan u hiervoor terecht bij onze terreinploeg, na afspraak op GSM 0495/22.61.80. Daarnaast organiseren we regelmatig werkdagen ‘s zondags van 10u -17u. De eerstvolgende werkdagen zijn 21 november, 5 en 12 december Afspraak telkens om 10 u aan de Parking Reigerstraat in St.-Joris-Weert,, tenzij daar anders aangegeven. Geleide wandelingen met een natuurgids kunnen via reservatie, uitsluitend via tel. 016/23.05.58. Wij hopen u eens te mogen begroeten. Permanent werken in de Doode Bemde? Zie onze vacature.
                                                               Frank Vandersteen

Don Bosco

Don Bosco is een voetbalploegje dat al 25 jaar bestaat en hoofdzakelijk bestaat uit spelers tussen 30 en 50 jaar. De ploeg speelt telkens op vrijdagavond om 20.00 uur in Kessel-Lo (terrein Martelarenlaan aan de Unic); het gaat uitsluitend om vriendenwedstrijden (geen competitie). De sfeer in de (trouwens multiculturele) ploeg is uitstekend. Door omstandigheden moeten echter op korte tijd enkele leden geregeld verstek laten gaan, zodat de ploeg best wat versterking kan gebruiken. Heb je belangstelling? Wil je op vrijdagavond in een gemoedelijke sportiviteit graag wat sjotten? Kom dan eens kijken of beter nog, neem contact op met Rudi Depraetere, tel. 016/40.57.77 (maaandag tot donderdag, na 20.00 uur).

Blavasport

Zoek je joggers?
Aan de kerk van Blanden vind je ze, elke dinsdag om 20 uur.
De joggers van BGJG Blanden -Vaalbeek joggen dan een uurtje, in kleine groepjes, ook aan uw tempo
Info Luc Gadeyne tel 40.19.44 e-mail lgadeyne@hotmail.com

Blavasport biedt ook nog volleyball, badminton, omnisport en kleuterturnen. Info Karel Saenen tel 40.14.85.

Dienst opvanggezinnen van de Landelijke Beweging

Deze dienst organiseert de opvang van kindjes tussen 0 en 3 jaar bij onthaalmoeders. Ook zijn er mogelijkheden tot buitenschoolse opvang van kinderen tot 12 jaar. Een opvanggezin kan niet meer dan 4 kindjes voltijds opvangen.Zo heeft de onthaalmoeder voldoende tijd om aan elk kindje de nodige warmte en aandacht te geven. De dienst -onder toezicht van de Vlaamse instelling Kind en Gezin-.staat in voor de begeleiding van de opvang-gezinnen. Ouders betalen een financiële bijdrage op basis van hun jaarlijkse netto-inkomen. Voor gezinslast en plaatsing van meerdere kinderen is er een vermindering in de bijdrage. De bijdrage is bovendien gedeeltekijk aftrekbaar van de belastingen. Meer info bij Magda Simons maandag tss 8 en 9u en donderdag tss 18 en 19u: tel: 23 82 69 dinsdag tss 13 en 15u tel:47.05.13. of op de spreekuren: CC De Borre 1ste en 3de dinsdag v.d. maand 9 tot 10.30 Ruiterschool Oud-Heverlee elke dinsdag van 13 tot 15u