zaterdag 20 november

ADO's pizza-avond

tentoonstelling: Brigands in Europa

Charlepoeng achter d'oechelen

vanaf 17 uur
in feestzaal Don Bosco, Don Boscolaan 15 in Oud-Heverlee

U weet hoe dat gaat met deze van vrije giften levende feitelijke vereniging: ze tracht op alle mogelijke slinkse wijzen geld uit uw zakken te kloppen, om aldus mee te doen aan de verloedering van onze planeet (boomkap in het Amazonewoud, weet U wel) door 5 maal per jaar 3 A3'tjes papier in meer dan 4000 brievenbussen te droppen. Dat is nog altijd heel wat minder dan de - ook ongevraagde, maar toch heel wat minder welkome - commerciële junkmail die ongevraagd ons ontbijt komt bezoedelen. En U heeft alweer rijk, weliswaar niet massaal, en met een goed hart gereageerd, waarvoor dank van onze 'financiële'. Maar, helaas, dat volstaat nog steeds niet om de zaak rond te krijgen, dus zorgen we via de smaakpapillen voor een extra ondersteuning in de vorm van de in de filofaxen, zakagenda's, (vijf)jaarplannen van Oud-Heverleërs jong en oud - en vooral van het gemeentebestuur uiteraard - met stip genoteerde:

PIZZA-AVOND

(De naam is misleidend, vermits er ook heel wat meer te verkrijgen is)

Verloop der werkzaamheden:

U wordt langs een van onze financiëlen geleid, die uw gegevens streng noteert en vervolgens in het geheim in de rijkswachtcomputer inbrengt voor hoeveel u en de uwen zullen consumeren. Daarna wordt u genood door onze Italiaans gebaarde aperitief-manager tot het achteroverslaan van verdachte apéro's. De bedoeling van deze act is tweeërlei: u het hoofd te verlichten voor het geval de hoofdmaaltijd op zich laat wachten, en, door de combinatie met ander alcoholrijk vocht tijdens de maaltijd, u daarna door dezelfde - nu tot nagerecht-manager gemetaformoseerd - te laten verschalken tot 'koffie mét'. Een en ander zal in goede banen geleid worden door een team gediplomeerde opdiener/tappers, die er - alweer - impeccable zullen uitzien, zoals dat in de virusvrije hotelscholen wordt voorgeschreven: de meisjes met zwarte rokjes tot boven de knie - waarop het witte serveerschortje schril afsteekt - en de jongens in trouwkostuum, bij gebrek aan beter. Maar de échte onderbouw vindt natuurlijk plaats in de keuken waar gegoocheld wordt met opeengestapelde microgolfovens allerhande, en schuifstraten van spaghettisaus voor de kinderen ingericht worden, tot grote ergernis van de kuisploeg achteraf. Met de hele toestand wordt al vlug beroep gedaan op een legertje vrijwilligers - geen probleem: het leger heeft toch niet veel te doen, dus kunnen ze hier wel eens inspringen, ze zijn niet voor niets in onze bossen gekazerneerd, kunnen eindelijk bewijzen dat ze hier niet alleen zijn om de zaak op te blazen…

Voor de 'meerwaarde'zoekers onder ons:

U kent ons moeilijkaards: niet alleen de maag, maar ook meer edele doeleinden worden met deze pizza-avond nagestreefd. In het kader van ons programma 'dienstverlening aan de bevolking' houdt dit keer houdt een beroemd voorvader ons gezelschap, namelijk Charles-François Jacqmin, alias Charles de Loupoigne - in de volksmond Charlepoeng. Dus:

Tentoonstelling

Brigands in Europa (1793-1813)

Charlepoeng achter d'oechelen

U las in vorige ADO’s al over de brigands en de Boerenkrijg. Nu krijgt u ook de tentoonstelling te zien, met uitgebreide dank aan samensteller Erik Martens, die zal aanwezig zijn om toelichting te geven. Deze tentoonstelling, opgezet met de enthousiaste medewerking van het Boerenkrijgcomité Klein-Brabant, gaat over de revoltes tegen de ‘vrijheid’ die de Fransen rond 1800 overal in Europa installeerden. In het bijzonder handelt ze over de Boerenkrijg (la révolte de l’an 7) in onze streken, met in de hoofdrol ene Charles de Loupoigne (wist u dat in Loupoigne de Dijle ontspringt?) Charles de Loupoigne, in de volksmond Charlepoeng dus, was een brigandchef die in het Dijledepartement sinds 1796 de republikeinen heel wat kommer en kwel bezorgde. De man moge dan in Brussel geboren zin, we beschouwen hem als één van de onzen… De naam brigand (struikrover, schurk, kwajongen) is enigszins misleidend, want het gaat hier niet om roversbenden – zoals die van Baekelandt en anderen – maar over ‘legitiem’ verzet. ‘Brigand’ is de naam die de Fransen gaven aan het verzet. Het verzet organiseerde zich overal in Europa in anti-republikeinse en anti-Napoleontische ‘brigandages’, waarvan u in deze tentoonstelling een overzicht krijgt. Gedenk dus, o dorpsgenoten, als u het zoveelste kritische artikel in deze achter d’oechelen leest, dat wij , net als u, misschien afstammen van één of andere brigand en een beetje verzet, in alle betekenissen van het woord, in ons bloed zit.