uit ADO 103

de gemeenteraad van 24 augustus1999

Uw verslaggever was er niet (vakantie), dus geen verslagje, waarvoor excuses.

We kregen wel de papieren voor de pers en probeerden een overzichtje te maken van de agendapunten:
- Of de rekening van het OCMW dienstjaar 1998 goedgekeurd kon worden? Agalev had het vooral moeilijk met de overschotten: 0 fr overschot begroot voor de gewone dienst, (in werkelijkheid net geen 5 miljoen overschot) en 24,4 miljoen overschot begroot voor de buitengewone dienst: meer als 47 miljoen overschot. Ook de CVP protesteerde: het bekende verhaal van te weinig geld voor de behoeftigen en teveel voor administratieve kosten.
-Een tweede punt gaat over de onderhandse verkoop van lot 3 in de verkaveling langs de Dreefstraat in Bierbeek. Het hoogste bod bedroeg 1,5 miljoen. Geen probleem.
-Wou de gemeenteraad een beslissing nemen i.v.m. het stratentracÚ in de verkavelingsaanvraag langs de Hazenfonteinstraat? Ja.
-Of de gemeenteraad de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen over de aankoop van meubilair voor de gemeentelijke basisscholen wou bekrachtigen? Natuurlijk.
-Punt 5 gaat over het politiegreglement i.v.m. de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark. Er komt meer informatie naar de bevolking over wat kan en niet kan.
-De leervijver aan het Zoet Water stuit op wat meer tegenspraak. Moet de natuurlijke situatie met de 5 Zoet Watervijvers niet behouden blijven, vraagt de CVP zich af, en kan die 3 miljoen niet eerder besteed worden voor de jeugdwerking?
-Een premie van 6 fr. per km voor alle gemeentepersoneelsleden, als ze met de fiets naar het werk komen, stuit vanzelfsprekend op weinig weerstand.
-Bijkomende agenda-punten gaan over de weggelekte benzine van het FINA-station in Blanden. Agalev vraagt uitleg over de stand van zaken en wil weten of de bevolking voldoende ingelicht wordt. 20.000 liter is al opgeruimd en OVAM is bezig de resterende 70.000 liter te traceren. De gemeente zal opvolgen of OVAM de burgers voldoende informeert.
-Mobilofoniemasten tenslotte en mogelijk gevaar daardoor. Orange heeft een bouwvergunning, en veel kan de gemeente daar niet aan doen. De gemeente zal wel opvolgen.