uit ADO 103

de gemeenteraad van 22 juni

Een eerste agendapunt is de balans- en de resultatenrekening van het VKT: de balans bedraagt zo?n dikke 36 miljoen frank, de resultatenrekening sluit af met een batig saldo van een 29.000 fr. De inkomsten van het park dalen, stelt raadslid Feyfer (CVP), en zijn niet denderend. Ook de evolutie van het aantal bezoekers is dalend (van 70.000 in ?95 tot 54.000). Het park zou beter gerund kunnen worden. Bert Vanhamel (VU) is positiever (en zal ook voor stemmen). De rekening is niet de begroting, maar de evolutie is hoopgevend, al moeten we vooral geluk hebben met de weersomstandigheden. Hij blijft wel bedenkingen hebben bij de manier van beheren van het park. Werner De Jonghe (Agalev) is de man van de cijfers. Zoals gewoonlijk heeft hij zijn huiswerk gemaakt en vraagt hij meer informatie over verschillende begrotingsposten. Goed dat de looptijd van de rekeningen van de gemeente en het VKT gelijklopend zijn, kunnen we beter nakijken. Eindelijk eens wat goed gevonden, kan een overigens goedgemutste burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) het niet laten. Jules Aelbrechts zit bij het publiek, luistert en noteert, zegt de burgemeester, en volgend jaar zal 't wel in orde komen. Toch nog meer dan 6 miljoen subsidie aan VKT, zegt Werner De Jonghe, da's al minder dan de 18 miljoen van 1996. Eigendomsverwerving, werpt de burgemeester gewoontegetrouw tegen, maar veel zin in gehakketak hebben de verschillende partijen precies niet. Agalev en CVP tegen, meerderheid en VU voor.

Rekeningen van de Protestantse kerk worden zonder commentaar goedgekeurd. Een beleidsvisie van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord: unaniem goedgekeurd. Eventjes loopt schepen Merckx (Fusiebelangen) bloedrood aan ("gij onnozel manneke") als Feyfer, goed wetend dat dit in orde zal komen in de geheime zitting achteraf, nog eens pleit voor het vastbenoemen van de waarnemende directeur. Bloeddruk de hoogte in, maar incident rap gesloten.

Het 5de punt van de agenda gaat over het SIF (sociaal impuls fonds): of de gemeenteraad kennis wil nemen van de stand van zaken van de uitvoering van het beleidsplan 1997-1999? Geven wij niet teveel uit aan personeels- en administratieve kosten, vraagt Feyfer. Er is een onevenwicht tussen de hulp aan de behoeftigen en de personeelskosten, en dus wil CVP niet goedkeuren. Joris Vanderveeren (SP) beseft het probleem (enerzijds mee eens, maar anderzijds...), maar verdedigt een aantal uitgaven: de subsidie voor de gehandicapten, de ondersteuning van de thuiszorg, de doorgangsappartementen in Sint-Joris-Weert, ... Natuurlijk, reageren de anderen en ze vinden elkaar in het midden, want, zegt Feyfer, in de commissie is er geen pers. Werner De Jonghe pleit voor betaalbare sociale woningen en vindt 2 doorgangsappartementen te weinig. Heeft het OCMW geen 47 miljoen overschot, vraagt hij zich af. Ward Govaerts (Agalev) verdedigt de investering van een fulltime personeelslid in camping La Hetraye, maar vraagt ook andere investeringen.
Punt 6 gaat over een begrotingswijziging, maar begint met toch wel vriendelijk gekibbel tussen burgemeester en Werner De Jonghe over privatisering en monopolies ivm energie. G'hebt goe uwe gazet gelezen, lacht de burgemeester, wij zijn voor de vrije markt. Hebt ge da al gezegd tegen Mieke Vogels? Ah nee, da's een monopolie, werpt Werner Dejonghe tegen. Hoe goedkoper, hoe meer er verbruikt wordt, mengt Joris Vanderveeren zich in het gesprek dat toch wel heel ver van de gemeentepolitiek aan het wegdrijven is. Feyfer keert terug naar het agendapunt: 23 miljoen overboekingen, toch niet weinig? Normaal, antwoordt de burgemeester, en, toch wat schamper, geen paars bedrag. Feyfer pleit nog eens voor de woonbehoeftestudie, waar "veel mensen op wachten" Joris Vanderveeren: veel? Wij wachten, zegt burgemeester, en het is in wording. Als Bert Vanhamel opmerkt dat de gemeenteraad wel erg makkelijk over de zaken heen gaat, zegt de burgemeester: "hoor ik al 23 jaar", en gaat fluks tot de stemming over. Meerderheid pro, minderheid tegen.

Drie bijkomende punten zijn door de oppositie op de agenda geplaatst. Bert Vanhamel klaagt dat de toestand van het rioolwaterprobleem in de Ophemstraat achter de Molen helemaal niet veranderd is. En de hoge waterstand in de Dode Bemde is niet verantwoordelijk voor de overstromingen. We gaan een studiebureau inschakelen, antwoordt de burgemeester, we moeten in kaart brengen waar de rioleringen zitten. Ward Govaerts verwijst naar mogelijke opstoppingen in de riolering: om een deksel open te doen heb je toch geen studiebureau nodig? Enfin, besluit na wat heen en weer gepraat: het mysterie blijft.

Bert Vanhamel heeft het moeilijk met de verwarde signalisatie bij de herstellingswerken aan de Waverse Baan. Allemaal overdreven, protesteert raadslid Warrinnier (CVP) , ik kom hier alle dagen drie-vier keer voorbij en da?s allemaal niet waar. Gegrinnik bij de meerderheid. De burgemeester belooft dat in de toekomst strenger gecontroleerd zal worden.

Een laatste agendapunt van de openbare zitting gaat over de Bergenstraat. Worden de voorgestelde voorlopige maatregelen uitgevoerd, wil Ward Govaerts weten. Zeker met de werken in Blanden is het daar door de toenemende verkeersdrukte erg gevaarlijk. Er ontstaat wat geruzie: is dit nu een onderwerp voor de commissie of voor de gemeenteraad? Geen gepalaver, blokkeert Joris Vanderveeren de discussie, maar daden. Voor volgend schooljaar is er iets aan gedaan.