uit ADO 103

Komkommervolle tijden

De voorbije 3 maand op Mars doorgebracht? Op je dooie gemakje de Stille Oceaan overgezwommen? Of het gewoon te druk gehad met vakantie nemen en aldus het regionale nieuws gemist?

Niet dat u veel bloedstollends gemist hebt in deze komkommervolle tijden maar desalniettemin deze bloemlezing:

Oh ja, weet u nog, net voor de vakantie mocht u nog even uw stemplicht vervullen. 3 dorpsgenoten dongen mee naar de gunst van de kiezer. Marianne Thyssen haalde 71.875 voorkeurstemmen als 2de op de Europese lijst. Bert Vanhamel kwam tot 712 als 7de kandidaat voor het Vlaams Parlement en Ward Govaerts eindigde op 668 als 2de opvolger Vlaams Parlement.. Deze uitslagen zijn natuurlijk niet onderling te vergelijken. Thyssen (CVP) kon haar stemmen uit het hele Vlaamse land puren en gaf aan propaganda het maximaal toegelaten bedrag uit (2,5 miljoen) . Vanhamel (VU)moest het stellen met een foto in een foldertje en Govaerts (Agalev)kon je alleen in de lijsten opsporen.

Het conservatie- en restauratieatelier Salv'Artes uit Leefdaal is begonnen met de restauratie van twee 17de eeuwse schilderijen uit de kapel van Steenbergen. Het blijkt om waardevolle schilderijen te gaan, die vroeger al herhaaldelijk gerestaureerd werden.

Onze inwoner wiens huis in Meerdaalbos in St.- Joris-Weert werd afgebroken haalde opnieuw de media. Hij ruilde zijn tentjes waarin hij tot nog toe kampeerde in voor een blokhut. Illegaal uiteraard. Moeten de bulldozers opnieuw richting Meerdaalwoud? Niet zo dadelijk, want afbreken gebeurt pas aan het eind van een lange procedureslag, aldus Stedenbouw.

Een dode duif zorgde voor wat commotie op enkele bloedhete juli-dagen. De duif was dood aangetroffen in de watertoren van Bierbeek. Omdat voor besmetting van het drinkwater werd gevreesd moesten een aantal gezinnen van Blanden, Haasrode en Bierbeek hun leidingwater koken. Ondertussen werd de toren geledigd en gereinigd. Uit de analyse achteraf bleek dat er niet veel aan de hand was.

Misschien is Oud-Heverlee binnenkort een beschermd landschap rijker. In ieder geval was de bescherming van de Zoet-Wateromgeving het voorwerp van een openbaar onderzoek, dat net is afgerond... Momenteel zijn alleen de vijvers en de omgeving tot tegen Meerdaalhof voorlopig geklasseerd voor één jaar. Als de definitieve bescherming een feit wordt dan moet elke bouwaanvraag voortaan langs de dienst "Monumenten en Landschappen".

Een mysterieuze rioolbuis zorgde voor nog voor wat kwalijk riekend nieuws in Oud-Heverlee.

En hopelijk heeft u dat ook nog niet gemerkt: onze gemeentepolitie beschikt eindelijk over een deugdelijke snelheidsmeter. Onze metingen in het voorjaar (ADO 99) hadden al aangetoond dat dat niets te vroeg was.
Het nieuwe schooljaar begint met twee nieuwe schoolhoofden ad interim. In Blanden is dat Willy Debecker en in Haasrode Yves Vanhalewijck.

In de vakntieperiode "lekte uit" dat liefst 90.000 liter benzine uit het FINA station van Blanden weglekte. Amper 20.000 liter werd gerecupereerd. OVAM wil via het inspuiten van lucht in het grondwater de overige benzine laten verdampen en de dampen afzuigen. Vreemd dat haast niemand op de hoogte was, het lek dateert al van 1996. Misschien komen we op deze zaak later nog terug.

En tenslotte, van de aangekondigde maatregelen om de Bergenstraat en het kruispunt met de Kartuizersstraat tegen begin juni een beetje veiliger te maken, hebben we niets gemerkt. Als dat geen nieuws is…