uit ADO 103

LAT - relatie

Ja , beste lezers, deze dorpskrant ligt ons, redactieleden, na aan het hart. En dan durven wij wel eens wakker te liggen van kleine voorvalletjes, die op zich misschien niet veel te betekenen hebben, maar toch….
Maar laten we het concreet houden.
Enkele maanden geleden was één van onze lezeressen op zoek naar het eerste deel van onze “Zoet Water Story”. Dus deed ze wat het meest voor de hand lag. Ze spoedde zich naar de gemeentelijke bibliotheek. Inderdaad, het blijkt dat je daar zowat alles kan vinden, van het parochieblad tot het Gemeentelijk Infoblad. Alleen….Achter d’Oechelen ligt veilig opgeborgen en kan je pas inkijken als je ernaar vraagt!
Een onnozel voorvalletje of symptomatisch voor onze relatie met het gemeentelijke bewind? Wij vrezen het tweede.


Tja, laten we er geen doekjes om winden. Wij van de redactie, vinden van onszelf dat wij een kritisch blad maken dat vrank en vrij achter de coulissen blikt.
Heerst bij de beleidsmensen daarentegen de overtuiging dat wij oppositie voeren, en uit alle feitjes politiek garen spinnen? Het is die omgang met kritiek die maakt dat de zaken zijn zoals ze zijn: op zijn best worden we genegeerd en meestal ondervinden we meer tegenwerking dan medewerking. Zo worden wij, getuige het gemeentelijke jaaroverzicht, na meer dan 20 jaar lokale berichtgeving, nog altijd niet tot de regionale pers gerekend.


Nochtans vindt onze burgervader lokale berichtgeving erg belangrijk en loofde onlangs nog de inspanningen van ….Passe Partout op dit vlak. (naar aanleiding van 50 jaar PP)
Afgezien van de uitnodigingen voor de gemeenteraad, krijgen we dan ook nooit enige informatie, persmededeling of uitnodiging toegestuurd. Wij moeten onze informatie dus heel toepasselijk “achter d’oechelen” halen.
Sterker nog, soms worden mensen die ons een interview toezegden teruggefloten door hun baas. Kwestie van geen staatsgevaarlijke geheimen te verklappen?

Een voorbeeldje van hoe het anders kan. Op het internet vind je sinds kort een tweede dorpskrant, “Het laatste oordeel” uit Kruibeke. Misschien niet helemaal te vergelijken met onze ADO, een beetje ludieker en minder kritisch, dunkt ons. Enfin, surf zelf maar eens naar " het_laatste_oordeel "
Maar ons punt is: hier is geen spoor van een kloof tussen politiek en de burger en zijn krant. Zo kunnen mensen rechtstreeks vragen stellen aan hun burgemeester ( u weet wel, Denert met zijn indrukwekkende baard…) Vragen, die hij dan prompt beantwoordt. Vragen over verkeersveiligheid en wegenwerken passeren regelmatig de revue. Tja, van zoveel democratisch vermogen kunnen wij nog niet genieten (bij deze leggen we een voorstel voor aan
onze burgemeester) Wie weet kan met wat meer respect voor onze kritische rol en wat minder wantrouwen een nog informatiever en evenwichtiger Achter d’oechelen ontstaan. Niet meer, maar ook niet minder, ligt er verscholen achter het werk van onze redactieleden.


Het antwoord van de burgemeester :

Op onze vraag om via onze website vragen van inwoners over het gemeentelijke beleid te beantwoorden, was de burgemeester kort. "We zullen zelf een website laten maken, waarop o.a het gemeentelijk informatieblad zal staan en waar dan de inwoners inderdaad met hun vragen terechtkunnen. Aan een blad dat persoonlijke aanvallen publiceert, wensen wij niet deel te nemen" aldus de burgemeester. De burgemeester dankte ons wel voor de suggestie, "jullie hebben de zaken flink versneld" zei hij "ik heb het al voorgelegd in het bestuurscollege".

Geen dank, ons rekeningnummer is 001-1673405-37.