uit ADO 103

Plotse paniek in Oud-heverlee

Een nieuw werkjaar komt eraan en dan zijn bij ons op de redactie alle ogen gericht op de ‘financiŽle’, een redactielid zonder wiens financieel-economisch inzicht onze mega-organisatie niet de oudste dorpskrant van Vlaanderen zou kunnen geworden zijn, en zeker niet zal kunnen blijven.

Niettegenstaande het bezoek van het Hoog Comitť van Toezicht, dat onze ‘financiŽle’ vrijpleitte van alle laffelijk tegen hem geuite beschuldigingen (zie Koninklijk Besluit dd. 29.2.1999), heeft de goede man zich laten overtuigen om toch nog maar eens de boekhouding na te pluizen.

 

wpe83.gif (3746 bytes) Hij kwam tot de korte, doch niet mis te verstane bevinding dat onze feitelijke vereniging weliswaar nog steeds op een positief saldo kan rekenen bij onze financiŽle instelling – waarvan natuurlijk de meerderheid van de aandelen in handen is van de overige redactieleden –, maar eigenlijk niet ťcht financieel gezond kan genoemd worden.

 

“We halen nog wel het eind van dit millennium, maar de volgende duizend jaar lijken problematisch te worden indien er niet tot een tijdelijke financiŽle injectie (medische terminologie is in dezer dagen) word overgegaan” dixit de ‘financiŽle’.

 

Daarop besloot de voltallige redactie – in geheim conclaaf weliswaar – ťťn percent van hun gezamenlijk familiaal spaartegoed af te staan aan onze zieltogende vereniging, buiten medeweten van de ‘financiŽle’. Toen hij enkele dagen later op een avond daarvan op de hoogte werd gebracht heeft hij geen oog dicht gedaan ’s nachts en spoedde zich nog tijdens de nacht naar het bankkantoor- alwaar hij in slaapzak op het bordes gesignaleerd werd door zijn zoon die weer eens te laat thuiskwam - om zich van het resultaat te vergewissen. Hij werd er om 9.01 door de directeur in audiŽntie ontvangen (weliswaar werd de koffie geserveerd met ondrinkbare ‘nutroma’ melk, maar toch). 10 minuten later moest hij afgevoerd worden naar een landelijk bekende niet nader genoemde instelling in ons buurdorp. Reden: dementia praecox (op zo’n jonge leeftijd), die inging op het ogenblik dat hij zich ervan kon vergewissen dat deze massale financiŽle injectie niet eens het jaarlijkse etentje van de redactieleden in frituur bij Jeannot (we gaan er uiteraard voor Jeannot, niet voor de frieten) zou kunnen bekostigen.

Een goed lezer als U heeft slechts een half woord nodig.
Het is dus weer eens tijd om op uw vrijgevigheid beroep te doen, om zo er te kunnen blijven voor zorgen dat ADO zijn werking kan blijven voortzetten.
Ter uwer informatie: ADO wordt gratis in elke bus van de fusiegemeente gedropt en dat kost ons telkens zowat 31.000 Belgische franken (bloed, zweet en tranen niet meegerekend).
U vindt dus –'t is alweer bijna 2 jaar geleden - een overschrijvingsformulier hierbij ingesloten.
Aan al diegenen die het hart op de juiste plaats hebben: alvast bedankt. Zo zorgt U ervoor dat U, de Uwen en onze overige dorpsgenoten verzekerd blijven van onafhankelijke berichtgeving over het reilen en zeilen van onze gemeente.