uit ADO 103

Opslag voor burgemeester en schepenen

In de begindagen van de nieuwe rage en parlementaire discussies over nieuwe politieke cultuur werden er begin 1997 onder leiding van kamervoorzitter Langendries in het nationaal parlement een reeks werkgroepen opgericht. Philippe Busquin, onze nieuwste Europese commissaris en toen nog gewoon PS-voorzitter, was voorzitter van een werkgroep die het statuut van de lokale verkozenen ging bestuderen. In WalloniŽ komt het immers vaker voor dat burgemeesters de job van burgemeester fulltime uitoefenen. En dan kom je niet zo ver met de huidige weddenregeling.

Het resultaat van die discussies was een wetsvoorstel dat zijn weg volgde doorheen Kamer en Senaat, en op 28 juli 1999 als wet in het Belgisch staatsblad verscheen. Met veel Wetstraat-chinees wordt erin geregeld wat de nieuwe wedde zal zijn voor burgemeesters en schepenen. Wetstraat-chinees, want in geen van de parlementaire documenten staat een precies bedrag te lezen. Wel dat het gaat om een coŽfficiŽnt van een bedrag van een weddenschaal die weer in een andere wet kan worden teruggevonden.

We zochten het voor u uit: na de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal de burgemeester hier 85 % verdienen van 1.740.005 gekoppeld aan de spilindex van 138,01 uit 1994. Of in mensentaal 1.932.400 fr per jaar. Niet kwaad voor wie dat in een bijberoep doet. Want dat zijn ze blijkbaar vergeten: alle burgemeesters krijgen die wedde, ook wie dat cumuleert met een andere job. Maar je kan er nu al wel voor thuisblijven, dat wel. De schepenen gaan er ook fors op vooruit: die krijgen dan 60 % van de burgemeesterswedde, toch ook nog 1.159. 440 fr.

U ziet het: soms brengt ADO ook nog eens positief nieuws. Wordt burgemeester, wordt schepen: u kan er na volgende verkiezingen best van leven.