uit ADO 102

de gemeenteraad van 1 juni 1999

 

blijkt een gewone, doordeweekse (of moeten we zeggen doordemaandse ?) gemeenteraad te worden : rustig woord en wederwoord tussen enerzijds oppositie en anderzijds meerderheid, in casu burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) en schepen Vanderveeren (SP). Tot deze laatste plotseling koleirig roepend wegloopt. Eventjes wat show verkopen of een gemeende woede-aanval ?


Maar laat ons beginnen bij het begin. Een heel pak verontschuldigde afwezigen. We zijn toch wel in aantal, grapt de burgemeester ? En ze zijn toch niet allemaal, zoals Alexander Binon (Fusiebelangen), examens aan het afleggen ?


De eerste 5 punten worden op een drafje goedgekeurd : rekeningen van de verschillende kerkfbrieken. Even unaniem wordt er gestemd over een pact tussen de Vlaamse regering en de gemeenten/ OCMW’s. Ook de facultatieve vakantiedagen in het gemeentelijke onderwijs schooljaar 1999-2000 worden zonder morren goedgekeurd. Voor wie het aanbelangt : Blanden ma 18 oktober en ma 29 mei, Haasrode ma 4 oktober en maandag 7 februari, Oud-Heverlee ma 4 oktober, woe 9 februari en woe 17 mei.


De gemeente zal aansluiten op VERA, een netwerk Vlaams-Brabant Extranet voor Regio en Administratie. Kosten voor infrastructuur worden helemaal door de provincie gedragen, de gemeente moet enkel de communicatiekosten betalen. Elke ambtenaar zijn of haar eigen internetadres. Geen probleem dus om dit agendapunt goed te keuren. Een volgende punt gaat over de haagplantactie 1999 : geen probleem. Ook geen probleem voor de goedkeuriung van 250.000 frank toelage voor de terreinbeheersploeg Doode Beemde. De gemeente krijgt een financieel verslag.


De scouts in Haasrode dan. De gemeente huurt voor het ogenblik het voetbalterrein en de bijhorende accommodatie langs de De Betstraat, maar zou willen praten over opstalrecht of aankoop van de gronden. Viel echter niet over te praten. Of de gemeenteraad goed wou keuren ‘het schepencollege te machtigen de nodige handelingen te treffen om het verwervingsdossier op te starten ?’ Een onteigeningsprocedure m.a.w. , legt de burgemeester uit, het terrein ligt in een gebied van openbaar nut en we moeten eerst weten welke oppervlakte we nodig hebben voor we verdere stappen kunnen zetten. Blij dat er iets gebeurt, zegt Feyfer (CVP), hij vraagt een bufferelement tussen de woonzone en het scoutsgebied. Kan daar rekening mee gehouden worden bij de planning ?


Punt 12 gaat over een een retributiereglement van de brandweer van Leuven. We hebben hierover heel wat vergaderd, vertelt de burgemeester, maar grote stad Leuven legt gewoon de coŽfficient vast, en heeft een groter stuk op de gemeenten afgewenteld. Maar zelf een brandweer beginnen ? Niet te doen.
Een volgend punt gaat over wegeniswerken in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Mark Rom (CVP) heeft een reeks klachten, o.a. over het gebrek aan informatie naar de bewoners toe. Moet de gemeente niet beter controleren en de nonchalance ivm signalisatie zo vermijden ? De Bergenstraat, werpt Werner Dejonghe (Agalev) op, door de werken aan de kerk in Blanden komt er enorm veel verkeer langs daar. Zeker bij het kruispunt met de Karthuizerstraat brengt dit gevaarlijke toestanden met zich mee ? Kan er geen betere signalisatie komen, een voorlopige verkeersdrempel ? Da’s waar, antwoordt burgemeester Vandezande, ik ben tevergeefs de Karthuizerstraat ingereden om naar het schoolfeest in Haasrode te gaan. En ‘s maandags heb ik de technische dienst opdracht gegeven om betere borden te hangen. Maar de rest van deze problematiek blijft iets voor de verkeerscommissie. En dan verzandt dit gesprek in uitweidingen over mentaliteitswijzigingen en sluipwegen.


De wegeniswerken in de Molenstraat is dan de aanleiding voor de hoger vermelde onvoorziene woede-uitbarsting van Joris Vanderveeren. Werner Dejonghe verwoordt een opmerking van de afwezige Ward Govaerts (die zich dus niet kan verdedigen en kop van jut wordt). Roept Vanderveeren : maar er is verdorie rekening mee gehouden, moeten jullie g****r nu altijd ne keer tegenstemmen ? In de commissie goedkeuren en dan nadien achter mijn … Constant Booghe (SP) probeert grootvaderlijk te sussen : jamaarja, als ge tegen elkander niet en klapt…, maar Joris Vanderveeren springt kwaad op en loopt buiten. Geen rood-groene coalitie dus, lacht de burgemeester.


Voorlaatste punt (de rust is dan weergekeerd) gaat over een fietspadenplan in de gemeente. Fred Warrinnier (CVP) vraagt opnieuw aandacht voor de lamentabele toestand van de weg naar Bertem. Ik werk zeer goed samen met de burgemeester van Bertem, zegt burgemeester Vandezande, maar dit stukje weg… al 15 jaar een heikel punt. Schrik voor sluipverkeer, weet Joris Vanderveren. De wielrenners van Oud-Heverlee zouden er te rap binnenrijden, lacht Constant Booghe. En tenslotte toont de burgemeester niet zonder trots het plan van het recreatiegebied Zoet Water.