uit ADO 102

de gemeenteraad van 27 april 1999

 

Na de snelle goedkeuring van de begrotingswijziging van de kerkfabriek in Haasrode, komt er wat meer gesprek over de dienstjaarrekeningen 1998. Een algemeen begrotingsresultaat met een boni van 30 miljoen in de gewone dienst en een mali van 11 miljoen in buitengewone dienst (respectievelijk boni 45 miljoen en boni 26 miljoen als boekhoudkundig resultaat, en dat is het werkelijke resultaat, zegt de burgemeester.) Bert Vanhamel (VU) onthoudt zich, beslissingen worden genomen bij de begroting, zegt hij, de rekeningen moeten gewoon kloppen. Werner Dejonghe (Agalev) klaagt de wanverhouding aan tussen de uitgaven voor sport (heel veel) en de uitgaven voor de aankoop van sociale woningen (niets). Ook de subsidies voor de Roosenberg (weliswaar is de toestand verbeterd), kunnen de goedkeuriung van Agalev niet wegdragen. Je geeft een vals beeld, maakt Joris Vanderveeren (SP) zich boos. Ook burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) komt venijnig uit de hoek : je haalt al twee jaar de cijfers door elkaar, je moet dat niet vals voorstellen, wat uw gewoonte is te doen. Feyfer (CVP) heeft gerekend : we geven 31.162 frank uit per inwoner, in vergelijking met het nationale gemiddelde van 48.000, is dit wel goed. De begroting wordt wel altijd overschat vindt hij.


Unaniem worden vervolgens een aantal leningen goedgekeurd (studiekosten, aankoop vrachtwagen, werken in de scholen, aankoop muziekinstrumenten en restauratie van de kerk in Oud-Heverlee) en de aankoop van kunstwerken voor het gemeentehuis.


Een volgende agendapunt is een betwisting over het vrijmaken van een voetweg tussen de Kauberg- en de Leuvensestraat. Klaarblijkelijk is er door een vorige landmeter een vergissing gebeurd, maar nu blijven de betrokken partijen bij hun standpunt (op papier : ‘zij volharden in de boosheid zodat enkel een rechtgeding ons nog de mogelijkheid biedt onze rechten te herstellen’). Of de gemeenteraad akkoord gaat om een rechtsgeding te starten ? CVP onthoudt zich.


Een nieuwe etappe in het verkavelingsverhaal De Kouter in Blanden dan. Opnieuw werd een aanvraag ingediend, er werd een openbaar onderzoek gehouden en 28 bezwaarschriften werden ingediend. De burgemeester overloopt de verschillende bezwaarschriften : sommige worden aanvaard, andere niet. Natuurlijk een woonbehoeftestudie, zegt raadslid Vanhamel, maar ‘t moet mogelijk zijn privť-initiatieven te combineren met gemeente-initiatief. Het zal vroeg of laat bebouwd worden, weet schepen Vanderveeren, onze gemeente heeft nood aan sociale woningen en Blanden en Haasrode biedt deze ruimte wel. Gefaseerd werken dus, naar de noden. Als Feyfer het idee lanceert om een stedenbouwkundige wedstrijd te organiseren voor zo’n gebied, wordt zijn voorstel weggelachen door Vanderveeren en de burgemeester : ‘we hebben onze les wel geleerd met het gemeentehuis.’


Het werkingsverslag van het jeugdbeleidsplan wordt vervolgens unaniem goedgekeurd. Door de oppositie werden dan een aantal bijkomende punten op de agenda geplaatst.


Waarom heeft de cultuurraad al 5 maanden niet gereageerd op een brief van het Davidsfonds ivm de lokalen in het ontmoetingscentrum van Sint-Joris-Weert, wil Mark Rom (CVP) weten van schepen Clabots. En kijk wat zo’n vraag op een gemeenteraad kan doen : komt binnen de kortste keren in orde, antwoorden burgemeester en schepen unisono.


Hoe zit het met de (gescheiden) rioolaansluitingen in Oud-Heverlee, wil Renť Feyfer weten. Er is een algemeen plan en de problemen zullen we de komende jaren wegwerken, antwoordt burgemeester Vandezande. En subsidiŽring van regenwaterputten, dat komt, daar zijn we in de commissie aan het werken.


Waarom niet meteen snelheidsbeperkende maatregelen als we dan toch enkele miljoenen uitgeven om een nieuwe laag te leggen op de beschadigde wegen (na de winter), wil Feyfer weten. Te lang uitstel, een andere keer misschien, maakt de burgemeester zich hier van af, maar ieder goed voorstel is welkom in de commissie (een andere dooddoener).


En de PWA (zie ook elders in deze ADO) : tevreden gzichten alom en vriendelijkheden heen en weer. ‘Niet zeuren, niet treuren, maar als volwassen politiekers de zaak onmiddellijk laten doorgaan.’ Een voorbeeld van goede samenwerking, zal beloond worden met een deskundige aan te stellen, we willen allemaal dat het goed marcheert, zegt de burgemeester. Je ziet dat als men wil, dan komen er snel compromissen uit de bus.


Een jaarlijks weerkerend ritueel dan : de discussies over de verschillende subsidiŽring van de scholen in onze gemeente. Feyfer vraagt objectieve financiŽle verschillen weg te werken en de lat gelijk te leggen. Natuurlijk is ieder kind voor ons belangrijk, antwoordt de brugemeester naar gewoonte, maar de wetgeving laat ons niet meer toe. En, zegt hij, mogen wij dan geen open boekhouding eisen van de scholen...? Bert Vanhamel staat achter deze eis tot inzage. We hebben wel aanpasingen gedaan, zegt Joris Vanderveeren, de kostprijs voor de naschoolse opvang is gelijk gelegd. Zal verder onderzocht worden, eindigt de burgemeester dit gesprek.


Het was geen plas, het was een kleine vijver. Het was geen regenwater, het was rioolwater ! Men heeft Bert Vanhamel gesignaleerd dat er problemen zijn met rioolwater in de Ophemstraat. Zal door de technische dienst onderzocht worden, weet de burgemeester.


Het gelijkvloers van de pastorie van Sint-Joris-Weert blijft voor mijnheer pastoor, zegt de burgemeester, en voegt hij er aan toe met een ironische ondertoon ‘voor de enkele uren dat hij daar kan zijn .’


Ward Govaerts tenslotte vraagt de gemeente een extra inspanning te doen voor de opvang van vluchtelingen bij de oorlog in Kosovo. Iedereen is er over eens dat dit een drama is en de burgemeester belooft de commissie sociale zaken bijeen te roepen.