uit ADO 101

 De gemeenteraad van 30 maart 1999

Onder vier indrukwekkende ‘dampkappen’ (men is volop bezig met het installeren van de nieuwe airco in ons gemeentehuis) gaat deze gemeenteraad van start. Punt 1 is de aankoop van 5 kunstwerken van Dirk Mutsaerts, in het kader van ‘Kunst in het gemeentehuis’.

Een tweede agendapunt lokt wat meer reactie uit: de goedkeuring van een overeenkomst met De Lijn i.v.m. het plaatsen van bushokjes. Ward Govaerts (Agalev) herhaalt zijn vraag voor een beter onderhoud van de bestaande bushokjes. Ook vraagt hij op het info-bord dat de uurtabellen verlicht zouden worden (en niet enkel de reclame). Ook Bert Vanhamel (VU) pleit voor opvolging. Algemeen gelach als Bert klaagt over het feit dat hij niet in Waver raakte: waar waren de uurtabellen? Raadslid Feyfer (CVP) stelt dat Oud-Heverlee één van de weinige gemeenten is die het vervoersconvenant nog niet ondertekend hebben. Niet waar, antwoordt burgemeester Vandezande (Fusiebelangen), de meeste hebben dit nog niet gedaan. ‘t Is weg voor de goedkeuring, zegt schepen Vanderveeren (SP), maar ‘t duurt lang. Eerst mobiliteitsplan, dan pas convenant goedkeuren, maar in de praktijk moeten wij het zo rap mogelijk insturen, zegt de burgemeester, wij hebben echter de officiële weg gevolgd. Echt veel voordelen heeft het convenant niet voor ons, stelt Joris Vanderveeren. Mark Rom (CVP) vindt dat Vlaams-Brabant, zeker in vergelijking met Limburg, nogal stiefmoederlijk behandeld wordt. Bert Vanhamel pleit voor meer samenwerking met Leuven i.v.m. buslijnen. Uiteindelijk stemt na deze lange uitweiding, iedereen voor.

Kostenraming voor een keuken in de lagere school in Haasrode (1 miljoen): unaniem goedgekeurd.

Aanleg jeugdvoetbalveld naast de tennisvelden in Oud-Heverlee: Agalev en VU onthouden zich, de anderen keuren goed. Ward Govaerts spreekt over een nieuw puzzelstuk zonder globaal plan. Er is ‘weer een boske eraan’. Burgemeester ontkent wildgroei en tovert een (voorlopig) plan te voorschijn. Nog niet gezien, dit plan, zegt Ward Govaerts. Binnen twee maanden is het plan klaar, belooft de burgemeester.

Punt 5 gaat over een subsidie-aanvraag voor de leervijver bij het Zoet Water, rietvelden bij de Koebrug en het kasteel van Haccourt, en alternatieve waterzuivering van de Vaalbeek en de Leibeek. Ward Govaerts kondigt aan dat Agalev zich zal onthouden, omdat hij bijkomende informatie mist over de zuiveringsprojecten. Is er wel een degelijke bestudering van de procédés en inplantingsplaatsen, zo vraagt hij zich af. Wat VU en CVP zich afvragen is hoe je tégen een aanvraag tot subsidiëring kunt zijn? Algemeen gelach en gekrakeel (op tijd die vinger naar beneden, Mark Rom?): men vergeet zelfs te stemmen.

Het volgende agenda-punt gaat over de heraanleg van de Haasroodse en Blandenstraat tussen de Bovenbos- en de Kerkstraat: het dossier blijft maar aanslepen (er moeten bijvoorbeeld kasseien komen bij de (beschermde) kerk van Blanden) en daardoor komen er meeruitgaven voor de aannemer.

In het laatste (openbare) agenda-punt klaagt Ward Govaerts over de toestand van het station in Sint-Joris-Weert: brandstichting, vandalisme en verloedering. Govaerts én Sint-Joris-Weert: voldoende reden om schepen Rachel Clabots (Fusiebelangen) rechtop te doen zitten: druk gebabbel met de buren (om toch maar niet te moeten luisteren?) Heeft de gemeente al contact opgenomen met de NMBS? Kan de wachtzaal heropenen en welke maatregelen komen er tegen vandalisme? Sinds 1997 is er een voorstel tot klassering, antwoordt de burgemeester, maar daar hebben we niets meer van vernomen. ‘t Is begin maart geklasseerd in de Commissie van Monumenten, weet René Feyfer. Blij dat te horen, reageert de burgemeester. Maar, zegt Feyfer, over de eventuele klassering van het stationsgebouw in Oud-Heverlee werd nog niet gesproken. De ambtelijke molens malen traag...