monopoly.jpg (7196 bytes)

 uit ADO 101

Een zakenman uit Vaalbeek

VLD’er Willy De Clercq is bestuurder bij Royale Belge en bij UCB. Annemie Neyts-Uyttebroeck doet het met Tessenderlo Chemie. Wilfried Martens deed het met Beherman-Demoen. Zaken en politiek: ze lopen al eens door elkaar. Ook in Oud-Heverlee.

In april 1993 maakten we in dit blad al eens een overzichtje op van de zakelijke banden van onze burgemeester Albert Vandezande met een trits van firma’s. Bleek toen dat onze burgemeester als bestuurder van Interleuven contracten verder zette met zijn eigen firma Matrabouw. Matrabouw deed met naamloze camions het huisvuiltransport voor Interleuven. Dat kon eigenlijk niet: als bestuurder van Interleuven deelnemen aan contracten met je persoonlijke firma. Vandezande moest toen kiezen of delen: ontslag nemen bij Interleuven of de zakelijke banden verbreken tussen Matrabouw en Interleuven. Hij koos eieren voor zijn geld: hij nam ontslag bij Interleuven zodat de commercie kon doorgaan. Constant Boghe volgde hem toen op als bestuurder bij Interleuven. Zaken en politiek lopen hier overigens wel eens meer door elkaar: het verzekeringskantoor van de echtgenote van de gemeentesecretaris heeft nogal wat polissen van de gemeente onder contract. Iets wat de gouverneur “volledig ongepast” vindt, volgens hem “ niet getuigt van een behoorlijk bestuur”, maar waarin hij verder niet kan optreden. Kortom, het lijkt hier soms een beetje op een Palermo aan de Dijle.

Maar dat een gemeenteraadslid of een burgervader voor de kost in de zakenwereld zit, daar is op zich niets fout mee. Iedereen moet leven. Maar een beetje transparantie is dan wel een zeer democratische deugd: dan kan iedereen beter zien wie wie is in de zakenwereld en de politiek. Daarom ook willen de VLD-statuten dat verkozenen al hun mandaten en hun vermogen officieel bekend maken. En ook onze wetgever wil daar een handje bij helpen: alle ondernemingen zijn verplicht om hun jaarrekeningen en balansen te publiceren door ze bij de nationale bank neer te leggen. Al wie dat wil kan die daar gaan inkijken. Of een kopie meenemen tegen kostprijs.

Wie daar gaat speuren vindt bar weinig over onze gemeenteraadsleden en schepenen. Ja, het architectenbureau van Renť Feyfer, dat wel. Pas bij de genaamde Albert Vandezande is het bingo: deze wordt in 9 verschillende vennootschappen vermeld als bestuurder, afgevaardigde beheerder of zaakvoerder. We nemen u even mee op een korte rondleiding in deze wondere wereld.

De grootste loot aan de Vandezande-boom is zoals bekend de NV Vandezande : officieel geregistreerd als een firma voor bouwkundige en civieltechnische werken waarin ook de schoonmaak-activiteiten zijn thuisgebracht. Commercieel geen kleine jongen, onze burgervader: dat zaakje boekte in 1997 een omzet van 541 miljoen, telt 338 werknemers, heeft een eigen vermogen van 63 miljoen, en was in 1997 goed voor een winst na belastingen van ruim 8 miljoen. De tewerkstelling bleef er de afgelopen vier jaar nauwelijks gewijzigd, terwijl de omzet met ruim 200 miljoen klom.

De firma Vandezande heeft op zijn beurt 99 % van de aandelen in handen van de firma A.V.R.T. Ook in deze firma is onze burgervader zaakvoerder. A.V.R.T is nu een firma voor goederenvervoer over de weg, in 1991 was dat nog verhuur van roerende goederen. In de Leuvense Vanderkelenstraat was er toen nog een vestiging met een verhuurzaak voor gereedschappen en werktuigen. Vreemd, maar ook in de rubriek vervoersbedrijven van de gouden gids vind je AVRT niet terug. Een vreemde discrete gewoonte die de firma Matrabouw, die dat vervoer voor Interleuven regelde, destijds ook al had. Toen had dat verstoppertje spelen een goede reden: de zaakjes met Interleuven verdroegen niet veel daglicht. A.V.R.T fungeerde dan weer wel als tussenpersoon voor de verkoop van gronden van schepen Clabots in Sint-Joris-Weert. Hoe dan ook, A.V.R.T haalt een omzet van 18 miljoen in 1997, heeft een eigen vermogen van 2,5 miljoen, stelt gemiddeld 8 personen te werk, maar boekte wel een verlies na belastingen van 1,5 miljoen. Deze firma had in 1994 nog een omzet van 31 miljoen, en krimpt jaarlijks.

De firma Matrabouw is geregistreerd als een firma voor “projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening”. Met een bescheiden omzet van 32 miljoen is dit echter wel de financiŽle kern van het Vandezande-imperium. Deze firma met 1 personeelslid in 1995 heeft een eigen vermogen van 92 miljoen fr, en maakte een winst van 14 miljoen in 1997. Het was deze firma die opdook in het Interleuven-schandaal als vervoerder van huisvuil tussen de breekwerf van interleuven en de stortplaats. Met anonieme vrachtwagens, en ook toen al zonder vermelding in de gouden gids: niet bij de vervoersbedrijven en niet bij de onroerende goederen. Ook nu niet overigens. Matrabouw is zowat de holding van de Vandezande-groep: in deze firma zitten 99 % van de aandelen in NV Vandezande geconcentreerd, 98 % van de aandelen van All Facility Management, 50 % van de aandelen van drukkerij G.K. in Drogenbos, 50 %van de aandelen van ARA, en 41,66 % van de aandelen van Edvan.

Volgt u nog ? All Facility Management is geregistreerd als een kleinhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen. Deze firma heeft hetzelfde BTW-nummer als de vroegere Leuvense modewinkels Firenze-Chrisly. Een omzet in 1996 van 1,6 miljoen, de winst in 1997 was een bescheiden 244 000 fr.

Drukkerij G.K. is een gedeeld bezit tussen de Vandezande groep (Matrabouw) en drukkerij Kesimo uit Linter. De drukkerij G.K. is gevestigd in Drogenbos, maar heeft zijn maatschappelijke zetel op het Vandezande-adres in Vaalbeek. Deze drukkerij boerde in 1996 een omzet van 85 miljoen, heeft een eigen vermogen van 24 miljoen, en telt 13 werknemers. Je vindt ze heel gewoon in de Gouden Gids bij de rubriek drukkerijen, wat niet vanzelfsprekend is in de Vandezande-groep.

De NV A.R.A., eveneens uit Vaalbeek, heeft evenzeer onze burgervader en zijn zoon Eddy als afgevaardigde bestuurder. Deze firma heeft als officiŽle activiteit het verhuur van eigen onroerend goed. In 1996 een omzet van 5,5 miljoen, een licht verlies van 170 000 fr, en een eigen vermogen van 14 miljoen fr.

De NV Edvan waar onze burgervader samen met zoon Eddy zaakvoerder is heeft zijn activiteiten in de bouwsector. Daar werd in 1995 een omzet geboekt van 31 miljoen, in ‘97 een eigen vermogen geteld van 10 miljoen en een officiŽle winst van 383 000 fr. geboekt met behulp van 19 personeelsleden.

Wie nog steeds volgt vertellen we verder over de CV Studie en Dienstencentrum, met Albert Vandezande als afgevaardigde bestuurder en eveneens gevestigd op het bekende Vaalbeekse adres. Hier gaat het om een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer. Ook hier wordt een vermelding in de overeenstemmende rubriek van de Belgacom-gids geschuwd. De zakencijfers zijn al even bescheiden: een winst van 141 000 fr in 1997, een eigen vermogen van 546 000 fr, 1 personeelslid. En tot slot van het verhaal nog 2 mandaten met een politieke oorsprong. Dat van bestuurder van PBE, de elektriciteitsmaatschappij die Oud-Heverlee bedient. Hun gebouw aan de Diestsesteenweg werd destijds gebouwd door de bouwfirma Vandezande. Hier hebben we het over een omzet van 2,8 miljard, en een winst van 622 miljoen met 97 personeelsleden. Onder het bewind van burgervader Vandezande schakelde destijds de volledige fusiegemeente Oud-Heverlee over naar PBE en verloor Electrabel het pleit. PBE controleert op zijn beurt Intergas, de maatschappij voor productie en distributie van gas die ook Oud-Heverlee van aardgas voorziet. Ook hier is onze burgervader bestuurder. De omzet is hier nog bescheiden met 40 miljoen, en een aanhoudend verlies sinds de oprichting in 1993. Maar aardgas leveren vergt dan ook een lange periode van investeringen vooraleer de winst binnenstroomt.

Speciaal voor de volhouders vermelden we ook nog de NV Alboco, op hetzelfde Vaalbeekse adres, een NV in ontbinding en vereffening. Hier gaat het om projectontwikkeling en handel in onroerend goed. Eerder was er ook nog de NV Immo Chedly, jawel gevestigd op hetzelfde Vaalbeekse adres, die in 1984 werd opgeslorpt door de NV Matrabouw. De NV Matrabouw was toen gevestigd op het industrieterrein Nieuwland in Aarschot, op gronden gekocht van Interleuven. En tot 1989 was er ook nog de inmiddels afgesloten vennootschap JVM met vestiging op het adres van AVRT in Leuven, die vanuit Matrabouw werd gecontroleerd. U begrijpt allicht dat het opslorpen van verlieslatende vennootschappen door winstgevende vennootschappen welbepaalde fiscale effecten oplevert. Volgt u nog, of moeten we er een tekening bij maken ?"